Uden
Bloemen & Planten
zondag21mei2017

Stadsweide volop in bloei

De plantenwerkgroep van het IVN Uden heeft onlangs de flora en vegetatie van de Stadsweide in beeld gebracht. Er zijn tijdens de lente inventarisatie 60-70 soorten grassen en kruiden geteld en zo’n 10-20 soorten mossen en korstmossen.

IVN Uden StadsweideBij de afrit van de A50 naar het centrum van Uden ligt de stadsweide. Dit voormalige maïsveld is 8 jaar geleden geplagd. Hierbij is het bovenste laag grond verwijderd. De vegetatie wordt steeds bloemrijker. Wandelaars kunnen via poortjes de flora bewonderen.

IVN Uden poel StasweideStadsweide in bloei

In de Stadsweide groeien veel planten van hei-schrale graslanden en bloemrijke hooilanden. Heischrale graslanden zijn zeer zeldzaam geworden in Brabant vanwege de problematiek van de vermesting door landbouw en verkeer.

IVN Uden Stadsweide heischraal graslandIn de hei-schrale graslanden beneden de breuk is de gevlekte orchis (!) aangetroffen. Verder zijn hier aangetroffen: zandblauwtje, veelbloemige veldbies (!), gewone veldbies, margriet, glad - en geel walstro, geelgroene zegge, dwergzegge, duizendblad, blauwe knoop, borstelgras, schapengras, struisgras, sint-janskruid en struikheide.

IVN Uden Stadsweide gevlekte orchisIn de bloemrijke hooilanden boven de breuk zijn de volgende soorten aangetroffen: bevernel, heen, knolboterbloem, brunel, scherpe – en kruipende boterbloem, veldzuring, pinksterbloem, witte klaver, rode klaver, reukgras, gestreepte witbol, echte koekoeksbloem, akkerhoornbloem, grote muur en grote ratelaar (een halfparasiet).

IVN Uden Stadsweide mossenAvondwandeling

Op woensdagavond 24 mei organiseert IVN Uden een natuurwandeling over de stadsweide. U zult versteld staan van de veelzijdigheid van de natuur in deze voormalige zandbak. Vertrek om 19.00 uur bij het Museum van de Religieuze Kunst aan de Veghelsedijk. We gaan via de Stadsweide naar de Munterweg. Op de terugweg zien we nog een deel van het landschapspark A50. Deelname is gratis.

Meer foto's van de lente-inventarisatie op de Stadsweide zijn te vinden op onze fotowebsite. 

Tekst: Ernest de Groot
Foto's: Léon Weeterings