Uden
Biodiversiteit
vrijdag17mrt2017

Ruim 1200 vrienden Maashorst willen Wisent eerlijke kans geven!

Donderdagavond 16 maart was er in het gemeentehuis van Landerd een raadsvergadering waar, onder druk van verontruste inwoners, een motie ingediend dreigde te worden om de gewenperiode met de wisenten op de Maashorst te stoppen. De natuurorganisaties zijn een petitie gestart om als voorstanders van de wisenten een tegengeluid te laten horen.

Petitie Vrienden van de Maashorst

Namens de natuurorganisaties van De Maashorst waaronder Vogelwacht Uden en IVN Uden heeft Martien van Dooren een petitie aangeboden aan de gemeenteraad van Landerd. Met ruim 1200 andere vrienden van de Maashorst vinden we dat deze imposante grazers een kans moeten krijgen te laten zien wat ze waard zijn voor het natuurgebied. Met vogelaars, IVN-leden, Wisentrangers, wandelaars, recreatieondernemers en andere mensen die de Maashorst een warm hart toedragen hebben we ons om 19.00 verzameld bij het gemeentehuis van Schaijk. Onze woordvoerder Martien van Dooren kreeg daarna de gelegenheid om de raad toe te spreken. Hieronder de tekst van zijn toespraak.

Martien van Dooren aan het woord

Geacht college, beste raadsleden,

Mijn naam is Martien van Dooren en ik ben woonachtig op ’t Oventje. Ik vertegenwoordig hier vanavond een groot aantal natuurorganisaties die de Maashorst en mijn pleidooi voor het respecteren van de eerder bepaalde proefperiode van 14 maanden voor de Wisent, een warm hart toedragen, te weten:
Vogelwacht Uden, de IVN afdelingen Uden, Oss en Bernheze, Stichting Natuur en Milieu Landerd, Stichting Dassenwerkgroep Brabant, Stichting Landschapsbeheer Oss en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. De honderden vrijwilligers van deze verenigingen zijn al jarenlang betrokken bij het natuurbeheer van de Maashorst. We voeren tellingen en inventarisaties uit, helpen mee bij onderhoud, verzorgen natuurcursussen, betrekken de jeugd bij de natuur, organiseren lezingen en onze gidsen laten jaarlijks duizenden mensen kennis maken met de natuurlijke rijkdom van dit gebied.

Voor de Maashorst is al jaren geleden een lange termijnpad uitgetekend, met als uitgangspunt het behoud en de versterking van de unieke natuurwaarden in het gebied. Voor ons, voor onze kinderen en hopelijk nog heel veel generaties daarna.
Om dit te realiseren zijn maatregelen nodig, zoals het inzetten van grote grazers, het omvormen van bos en het bewaren van de rust in een deel van het gebied. Dat het gebied daarnaast gebruikt wordt door recreanten juichen we alleen maar toe. In een gebied van bijna 3500 hectare kan dat ook prima naast elkaar, rust en extensieve recreatie in de kern en meer intensieve recreatie in de schil daaromheen.

Een prachtig concept dat alle gebruikers van de Maashorst de kans biedt het gebied op de voor hun gewenste manier te beleven: rustzoekers en wandelaars die in de recreatie-arme kern optimaal van de natuur kunnen genieten en fietsers, mountainbikers, ruiters etc die op paden ruimhartig hun gang kunnen gaan. Een prachtig plan waarover goed is nagedacht. Helaas wordt er door veel mensen maar wat geroepen. Er zou een groot hek om de Maashorst komen, je mag straks nergens meer fietsen of je hond uitlaten…etc. Mensen die de plannen kennen weten dat dit gewoon onzin is.

Ook over de keus voor de Wisent is goed nagedacht. De Wisent zorgt nog meer dan andere grote graasdieren voor variatie en biodiversiteit in het gebied. Voor de natuurdiversiteit is dat erg belangrijk. Dit is ook wetenschappelijk goed onderbouwd.
Daarnaast is de Wisent een belangrijke publiekstrekker en daarmee een aanwinst voor de recreatiesector. De graasdieren zorgen bovendien voor betaalbaar natuurbeheer. Landerd mag enorm trots zijn een dergelijk zeldzaam oericoon op haar grondgebied te hebben. Alle excursies naar het Wisentengebied zijn steevast volledig bezet en diegene die de moeite nemen deze dieren ook daadwerkelijk van dichtbij te bekijken zijn zonder uitzondering zeer enthousiast en zeggen toe zeker terug te willen komen!

Dat er in de afgelopen weken een hetze is ontstaan tegen de broodnodige grote grazers in het gebied, gaat ons dan ook erg aan het hart. Over de rug van de Wisent worden discussies gevoerd over toegankelijkheid en veiligheid waarbij de realiteit kompleet uit het oog wordt verloren. Dat er een incident is geweest met één stier zal niemand ontkennen, maar het totaal aantal incidenten met grote graasdieren in Nederland is op de vingers van enkele handen te tellen. Er is adequaat ingegrepen.
De kans dat je in de Maashorst wordt gebeten door een loslopende hond of in botsing komt met een fietser, menner of crossmotor is vele malen groter.

Wij roepen gemeente Landerd op de proefperiode met de Wisent van 14 maanden te respecteren en geen voortijdige, op louter emoties gebaseerde beslissingen te nemen.

Inmiddels hebben ruim 1200 natuurliefhebbers, bewoners en recreatieondernemers onze petitie met deze strekking ondertekend. Die willen wij u zo meteen symbolisch overhandigen.

Wij beseffen allemaal wat een geweldig visitekaartje de Wisent voor de Maashorst is.
Geef de Wisent een kans om dat te bewijzen!

Martien van Dooren, namens

Vogelwacht Uden
IVN afdeling Uden
IVN afdeling Oss
IVN afdeling Bernheze
Stichting Natuur en Milieu Landerd
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
Stichting Landschapsbeheer Oss
Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden