Uden
Biodiversiteit
dinsdag21mei2019

Nieuw seizoen Mijn Berm Bloeit! van start

Onderstaand artikel komt uit de nieuwsbrief van Floron. Leuk om aan mee te doen!

Eind 2018 kwam er een einde aan de geslaagde tweejarige campagne Mijn Berm Bloeit! FLORON en de Vlinderstichting zouden de campagne graag willen voortzetten. Dankzij een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds is dat nu mogelijk!
Vanaf 1 mei kun je weer bermen bezoeken en je waarnemingen invoeren via de website. We hopen dat je ook de komende twee jaar weer wilt meedoen! 

Wat zijn de effecten van de warmste zomer ooit?

In 2019 besteden we extra aandacht aan het in kaart brengen van de effecten van de afgelopen zomer op de bermvegetatie. Jij kunt helpen door je bermtellingen uit 2017te herhalen. Wij maken aan het eind van 2019 de balans op!

IVN Uden - Mijn berm bloeitLees voordat je het veld in gaat de handleiding nog eens door.

Bermbeheer op de kaart!

We gaan deze zomer de nectarindex verder ontwikkelen tot een instrument waarmee, naast een inschatting van de potenties van een berm voor insecten, een op maat gesneden digitaal beheeradvies wordt gegeven. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkeling hiervan.

En verder…

Begin 2020 brengen we daarnaast een gids uit met informatie over de praktische uitvoering van ecologische bermbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met planten, insecten én andere soortgroepen als kleine zoogdieren en reptielen.

Over deze actie:

Mijn Berm Bloeit! is een initiatief van FLORON en De Vlinderstichting. Door het in kaart brengen van de bloemenrijkdom van onze bermen maken we zichtbaar hoe het met de bermvegetaties in Nederland is gesteld. Met het oog op de bloeiende planten zelf én op alle vlinders en overige insecten die van de nectar leven.

Het vervolg van de Mijn Berm Bloeit! wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds en BIJ12.