Uden
Biodiversiteit
woensdag27mei2020

Hoe verder met de bossen van de Maashorst

Begin 2020 stelden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de Brabantse Bos Strategie vast. Een plan om in Brabant 40 miljoen rijkere boomsoorten te planten op 13.000 hectare in Brabant. Meer bos betekent dat meer CO2 vast kan worden gehouden en fijn stof afgevangen kan worden. Deze plannen voor bosomvorming van de provincie bieden de Bosgroep meer subsidie om nog meer in te grijpen in de bossen na acht jaar IBeP.

De natuurorganisaties zijn van mening dat  gestopt moet worden met het kappen en afvoeren. Kap geen oudere bospercelen. Het uitgangspunt moet worden “meewerken met de natuur”.

Lees meer in het artikel van Nico Ettema en Jos van der Wijst.