Uden
Biodiversiteit
dinsdag10mrt2020

Goede evaluatie grote grazers nodig

De acht natuurorganisaties in De Maashorst, met meer dan 1000 leden, maken zich zorgen over de gevoerde discussies in de gemeenteraden naar aanleiding van het “belevingsonderzoek Grote grazers” van de “Dorpsraad Nistelrode” en de zogenaamde “Maashorstburgers”. Discussie over de veiligheid is goed, maar moet wel worden gevoerd op basis van de feiten. Er moet een kundige evaluatie worden opgesteld met oplossingen die recht doen aan de unieke ontwikkelingsrichting die in De Maashorst is ingeslagen.

De Dorpsraad Nistelrode en de groep “Maashorstburgers” hebben enkele honderden inwoners bij drie supermarkten in Nistelrode en Zeeland gevraagd naar hun mening over grote grazers. Ook hebben ze hun website opengesteld voor reacties. In hun rapport concluderen ze op basis van de interviews dat veel mensen bang zijn voor de grazers. Het onderzoek is volgens de natuurorganisaties zeker niet representatief en de rapportage is behoorlijk suggestief. Grote grazers zijn niet gevaarlijk zolang de aangegeven afstand maar aangehouden wordt. Er wordt de indruk gewekt dat er voortdurend incidenten zijn. Dat is niet het geval. De graasdieren moeten volgens De Dorpsraad maar vervangen worden door schaapskuddes en heidekoetjes.

De wisenten, taurossen en exmoorpony’s spelen volgens de natuurorganisaties een belangrijke rol bij het realiseren van de beoogde biodiversiteit. Ze zijn sterk en winterhard. Ook trekken ze recreanten die aangeven van de dieren te genieten en speciaal hiervoor naar De Maashorst komen. De ontwikkelingen stimuleren de regionale economie. De recreanten hebben doorgaans ontzag voor de dieren en beseffen doorgaans heel goed dat zij te gast zijn in een natuurgebied en afstand moeten houden. Er bestaat wel veel onbegrip over sommige bezoekers die voor een mobieltjesfoto te dicht bij de dieren komen.

De Natuurorganisaties bepleiten rust, nuance en meer inzicht in feiten en omstandigheden. De Natuurorganisaties betreuren het zeer dat er twee letselincidenten met Taurossen hebben plaats gehad. Beide situaties zijn voortgekomen uit onverstandig menselijk gedrag. Het is nuttig deze voorvallen nog eens goed te analyseren. Vrijwilligers van de natuurorganisaties zijn dagelijks actief om De Maashorst natuurlijk en veilig te houden. Zij onderzoeken de natuur, leiden bezoekers rond via excursies, houden de verschillende kuddes van wisenten, taurossen en exmoorpony’s in de gaten, controleren de afrasteringen rondom de terreinen, bemensen het natuurcentrum en verrichten allerlei beheer- en snoeiwerkzaamheden. Voor al deze vrijwilligers staat veiligheid voor de recreant op de eerste plaats. Er worden voortdurend stappen gemaakt richting een betere inrichting.