Uden
Landschap
woensdag13nov2019

Er wordt gewerkt achter de berg van Bedaf

In het gebied van de Bedafse Bergen wordt gewerkt aan het herstel van de kenmerkende stuifzanden, droge heide en eikenstrubben. Door het vellen van bomen en het weghalen van een deel van de strooisellaag (zgn. plaggen) wordt de oppervlakte heide en open zand uitgebreid. Karakteristieke flora en fauna, zoals korstmossen en rugstreeppad, kunnen zich hierdoor ontwikkelen. Hiermee wordt ook de belevingswaarde van de aanwezige stuifduinen vergroot. Daarnaast worden de typische eikenstrubben die op de duinen aanwezig zijn¬ vrijgesteld, zodat deze voor de toekomst behouden kunnen blijven.

Strubben en met name stuifzand is belangrijk om te behouden, omdat er in Nederland niet veel meer van over is. In 2000 was er nog maar ongeveer 15 km2 stuifzandgebied over, terwijl er rond 1850 ca. 800 km2 aanwezig was. Strubben maken onlosmakelijk deel uit van deze gebieden, niet alleen vanuit het oogpunt van natuurwaarden maar vooral ook vanuit cultuurhistorie.

De werkzaamheden zijn vorige week gestart en gaan ook in november nog door. Voor wandelaars en andere bezoekers blijft het gebied toegankelijk. Voor fietsers wordt het fietspad “Achter de berg”, tijdens werkzaamheden door de week, overdag, afgesloten. In het weekend is het dus open en kun je makkelijk een kijkje nemen bij de vorderingen.

Al enkele maanden werden bezoekers van Bedaf op de hoogte gebracht van de veranderingen middels informatie aan bomen, evenals via een informatieavond. Toch kan dit als een verrassing komen. Tussen het fietspad, dichtbij de Bergweg, en de Bedafse heide gaan vele bomen gekapt worden, ook zal de strooisellaag worden verwijderd. Enkele bomen zullen worden behouden, dat zijn de bomen met een blauwe stip. Hierdoor zal de heide weer alle kans krijgen om zich te ontwikkelen.

In het begin zal het er erg kaal uitzien, maar na enkele jaren zal er herstel plaatsvinden en is het kenmerkende stuifduingebiedje met heide ook vanaf het fietspad te zien.

Heeft u vragen?
Bosgroep Zuid Nederland is namens de gemeente Uden verantwoordelijk voor de begeleiding van de werkzaamheden. Mochten er nog vragen zijn of wenst u nog meer informatie over de werkzaamheden dan kunt u altijd contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland via 040-2066360.

Op werkdagen mag u ook de medewerkers aanspreken, zij hebben een flyer voor u.

Bron: Facebookpagina Gebiedsplatform Uden-Buiten