Uden
Landschap
zondag29jan2017

De sVLU zoekt afzetters

De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) heeft afgelopen zaterdag op Kooldert een elzensingel afgezet (lees terug gesnoeid). Dit is nodig voor het behoud van een dichte, volle singel. Er waren ruim 20 personen actief aan de Kleine Eeuwselweg (zijweg Lage Randweg).

Volgens E. de Groot zijn elzensingels fraaie landschapselementen, die je om de 8 jaar moet afzetten (terugsnoeien). Dat deed men vroeger voor de elzenstammen en het brandhout. W. Peters vult aan: “voor vele planten en dieren zijn elzensingels nog steeds van belang. Een dichte, volle elzensingel is een goed leefgebied voor struweelvogels als winterkoning, patrijs, roodborst, zwartkop, geelgors en sijs.”

Landschapsreservaat Kooldert

Kooldert is een landschapsreservaat langs de Peelrandbreuk met smalle weilandjes en elzensingels. Het is een wijst gebiedje. Dit landschap is kenmerkend voor natte zandgronden (broekgronden). Door de ruilverkaveling is 95% van de elzensingels verdwenen. De sVLU is 12x per jaar actief in het landschap met gevarieerde werkochtenden. Het VLU zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee en koek. Iedereen mag mee helpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig werk.

Nadere info op www.svlu.nl .

Foto's: Ernest de Groot