Uden
Vogels
woensdag27jun2018

Bijzondere Grauwe Klauwier broedt weer in Wisentengebied

Oplettende waarnemers van Vogelwacht Uden e.o. hebben afgelopen weekend vier pas-uitgevlogen Grauwe Klauwieren gezien in het Wisentengebied in de Maashorst. Sinds de Wisenten in dat gebied verblijven heeft deze bijzonder zeldzame vogel er elk jaar gebroed, een keihard bewijs dat deze grote grazers de biodiversiteit echt vooruit helpen.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de Grauwe Klauwier succesvol gebroed in het Wisentengebied in de Maashorst. Deze zomergast overwintert in Afrika en komt eind april naar Europa om hier te nestelen. In Brabant broeden er jaarlijks maar een paar. Het dier heeft te lijden van de afname in insecten die al jaren aan de gang is en dit voorjaar duidelijk werd door publicatie van een aantal grote studies. Het aantal grote insecten zoals bijvoorbeeld sabelsprinkhanen, het favoriete voedsel van Grauwe Klauwieren, is nog sterker afgenomen dan de kleinere insecten en de klauwieren hebben het dus extra moeilijk.

Er werd dan ook verheugd gereageerd toen afgelopen weekend door een vogelaar van Vogelwacht Uden e.o. het paartje Grauwe Klauwieren met vier pas-uitgevlogen jongen gezien werd. De ouders brachten daarbij voortdurend eten naar de hongerige jongen! 

Dat ze precies in het Wisentengebied nestelen is niet toevallig. Doordat de begrazingsdruk daar laag is en de Wisenten het landschap open houden zijn er daar veel meer insecten dan buiten het gebied. Dit Wisentengebied is momenteel nog grotendeels voor publiek gesloten, veel diersoorten profiteren van de rust in dit deel van de Maashorst en geven hieraan de voorkeur boven de gebieden waar de recreatiedruk veel hoger ligt. Vorig jaar toonde een grote broedvogelinventarisatie door de Vogelwacht Uden e.o. al aan dat sinds de Wisenten daar lopen, de vogeldiversiteit en aantallen spectaculair toegenomen waren, zeker in vergelijking met de landbouwgebieden binnen de Maashorst waar alleen maar afnames gezien werden.

Samen met de Raaf, die dit jaar in de Maashorst ook weer vijf jongen grootbracht, en de Wisent, is de Grauwe Klauwier hard op weg een echt symbool voor de Maashorst te worden!

fotograaf: Marc Gottenbos