Uden
Vogels
woensdag18jan2017

Astrid Kant over 'haar' weidevogels

Vogelwacht Uden en IVN Uden organiseerde dinsdagavond 17 januari de eerst dialezing van dit jaar. Astrid Kant was gevraagd om te vertellen over de weidevogels in Nederland. De Groenhoeve zat weer vol met zo'n 80 toehoorder.

Bezeten beschermster

Astrid Kant, een weidevogelbeschermster die helemaal bezeten is van weidevogels nam ons mee in de wereld van de weidevogels. Ze liet ons zien wat voor unieke vogels dit zijn en waarom we ze moeten beschermen. De weidevogel zit al jaren in de verdomhoek en hun aantallen gaan dan ook zienderogen achteruit.

Thuisbasis

In de regio Vijfheerenland rond Leerdam, in het uiterste zuid-oostelijke deel van de provincie Zuid-Holland, is Astrid Kant actief als weidevogelbeschermster. Ze vertelde over de goede contacten die ze daar heeft met 'haar' boeren en het werk dat ze samen verzetten om de overlevingskansen van weidevogels te vergroten.  

Fotografie

Astrid Kant brengt ook vele uren door in haar schuilhutje om de weidevogels te observeren en te fotograferen. Ze liet ons schitterende foto's zien van het gedrag van de volwassen vogels, vertederende foto's van hun jongen en de slachtoffers van het hedendaagse weidebeheer.

De Grutto

Weidevogels als Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster, en vele andere soorten kwamen aan bod in deze boeiende lezing. Haar lieveling, de Grutto, kreeg een belangrijke plaats in de lezing. Een vogelsoort die in onze regio zeldzaam is, maar in de weidegebieden van Vijfheerenland nog volop broedt. 
De Grutto is in 2015 gekozen als onze Nationale Vogel. Van alle grutto's broedt 85% in Nederland, maar het voortbestaan van de grutto staat onder druk door onze steeds intensiever geworden landbouw. Slechts 1 op de 10 jonge vogels overleven. Dat is niet genoeg om de soort in stand te houden. In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000 paar, in 2015 waren er minder dan 30.000.

IVN Uden Dialezing weidevogelsKansen

De dialezing werd afgesloten met foto's van de vogelslachtoffers van de moderne landbouw. Maar ook met de manieren waarop beschermers samen met de boeren kunnen komen tot oplossingen om de overlevingskansen voor de weidevogels te vergroten. 

Tekst en foto's: Léon Weeterings