Uden
Beleid & Organisatie
vrijdag03mrt2017

Algemene ledenvergadering

Gisteravond 2 maart waren ruim 30 leden van IVN Uden aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering 2017 in de Groenhoeve.

Om dit verslag niet te lang te maken worden verschillende onderwerpen in aparte nieuwsartikelen verder besproken.

IVN Uden Algemene ledenvergadering 2017Voor de pauze vertelden het bestuur en de coördinatoren van de werkgroepen over de stand van zaken en de activiteiten van afgelopen jaar. Dit is terug te lezen in het jaarverslag 2016. 
De financiën van 2016 en begroting 2017 werden doorgenomen en de kascommissie verklaarde de exploitatie en de balans gecontroleerd te hebben en accoord bevonden.
Daarna werd er afscheid genomen van Leonie Jetten als secretaris. Léon Weeterings is gekozen als nieuw bestuurslid en Wim de Winter is welkom geheten als aspirant-bestuurslid.

In de pauze was er tijd voor een hapje, een drankje en een praatje.

IVN Uden Algemene ledenvergadering 2017Na de pauze vertelde Wim Ermers over het 40-jarig jubileum van ons contactblad 'Wijs(t)heden' en overhandigde het eerste exemplaar van het jubileumnummer uit aan de voorzitter, Joep van Lieshout.

IVN Uden Algemene ledenvergadering 2017Daarna was het de beurt aan de jubilarissen van de vereniging;
Jan van de Wijgert meer dan 40 jaar,
Jan Versteeghde 40 jaar
Martien Moeskops 25 jaar
Mia van Deijne 25 jaar
Rianne de Groot - van Lieshout 25 jaar
Helaas waren de meesten verhinderd om vanavond aanwezig te zijn.

IVN Uden Rianne de Groot - van LieshoutRianne de Groot - van Lieshout is dit jaar 25 jaar lid van IVN Uden en kreeg bloemen en een oorkonde overhandigd.

IVN Uden Leon WeeteringsTenslotte werd Léon Weeterings tot IVN-er van het jaar gekozen. 

Meer foto's van deze avond zijn te vinden in een foto-album op onze foto website.

Tekst en foto's: Léon Weeterings