Uden
IVN
woensdag28okt2020

Afscheid Wim Ermers

Tot onze grote spijt heeft Wim Ermers aan het bestuur laten weten dat hij om gezondheidsredenen stopt met het verzorgen van de publiciteit en de PR rondom onze activiteiten.

Het spijt hem zelf niet minder! Met veel enthousiasme heeft hij gedurende vele jaren zorg gedragen voor de communicatie met de leden en belangstellenden aan de ene hand, en de pers aan de andere kant. Hij was ook redacteur van de (papieren) Wijstheden. Later kwamen daar de sociale media bij. Hij heeft zijn ervaring ingezet om de communicatie te verbeteren en te professionaliseren. Twee jaar geleden nog zorgde hij voor een workshop over het schrijven van pakkende korte teksten.

Hij trok aan ons jasje wanneer hij wist dat er een stuk moest komen, zodat we niet de kans kregen het te vergeten. Hij kortte te lange stukken in en zorgde voor pakkende titels. Hij ging ook zelf op pad om mensen te interviewen. Kortom: we zijn verwend geraakt en nu moeten we weer zelf aan de bak!

Léon Weeterings, coördinator van de werkgroep PR en de verzorger van de website en de digitale Wijstheden neemt voorlopig Wim’s belangrijkste taken waar. U zult er dus voorlopig niet veel van merken. Maar Léon neemt de taken niet definitief over, daarvoor zullen we op zoek moeten gaan naar een nieuw lid van de PR werkgroep. Dus: aarzel niet als deze klus u aanspreekt!

Wim is vanwege zijn verdienste al eens IVN’er van het jaar geweest, dus dat zit er niet meer in, maar we gaan zodra de Corona situatie dat toelaat hem zeker op  gepaste wijze bedanken voor alles wat hij voor IVN Uden betekend heeft. We wensen hem het allerbeste met zijn gezondheid en hopen hem binnenkort weer te kunnen ontmoeten.

Bestuur IVN Uden