Uden
IVN
zaterdag04mrt2017

40 Jaar Wijs(t)heden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 op 2 maart werd het de jubileumeditie van Wijs(t)heden gepresenteerd.

40 Jaar

Het ledencontactblad Wijs(t)heden bestaat deze maand precies 40 jaar. Om dit te vieren is een speciaal nummer gemaakt over de geschiedenis van de Wijs(t)heden. Hiervoor is een gelegenheidsredactie gevormd, bestaande uit redactieleden die nu en in het verleden aan het blad hebben gewerkt. Daarover is hier meer te lezen.

IVN Uden Jubileumredactie Wijs(t)heden

Presentatie jubileumnummer

Tijdens de ALV hield Wim Ermers als eindredacteur een presentatie over de tot standkoming van deze editie. Daarna overhandigde hij de eerste exemplaren aan de voorzitter Joep van Lieshout en de andere bestuursleden.

IVN Uden Algemene ledenvergadering 2017Afscheid Wim

De jubileumeditie van Wijs(t)heden was ook de laatste waaraan Wim Ermers als redacteur meewerkte. Hij had vorig jaar al aangegeven te willen stoppen om persoonlijke redenen. Wim is ongeveer 10 jaar betrokken geweest bij de realisatie van het blad. Vanaf 2010 nam hij ook de opmaak voor zijn rekening. We danken Wim voor zijn grote inzet voor Wijs(t)heden. Gelukkig blijft hij nog wel de persberichten voor IVN Uden verzorgen.

IVN Uden Wim Ermers

Bezorging & Downloaden

Dit weekend zullen de meeste leden het jubileumnummer in de brievenbus vinden. Heb je het nog niet ontvangen, maar bent wel nieuwsgierig naar wat er in staat dan kun je het hieronder downloaden.

Wijs(t)heden - Jubileumeditie 1977-2017

Tekst: Léon Weeterings
Foto's: Marlies Kerstens en Léon Weeterings