Uden
Biodiversiteit
woensdag19jun2019

1223 soorten zetten de Maashorst op de kaart

Maar liefst 119 natuurliefhebbers hebben in dit weekend de biodiversiteit van de Maashorst in beeld gebracht. Voor de derde keer werd het 1000-soorten weekend gehouden waarin zoveel mogelijk planten en dieren gezocht en op naam gebracht werden. Voor het eerst werd de 1000 soortengrens gehaald.

Het weekend begon vrijdagmiddag met een lezingmiddag waarin verschillende onderzoeken naar soortgroepen in de Maashorst werden toegelicht. Daarna gaf wethouder Peter van Boekel van Bernheze vanuit Natuurcentrum de Maashorst op Slabroek het startschot door als eerste een soort in te voeren via een speciale app. De wethouder koos voor de huismus op het terras van het centrum. Meteen daarna trokken groepjes natuurkenners het gebied in gewapend met schepnetten, verrekijkers, vergrootglazen, fototoestellen, tablets en mobieltjes.

Stichting Natuurorganisaties De Maashorst - 1000-soorten weekendDoel van het weekend was een beeld te krijgen hoe de stand van de natuur in de Maashorst is. Sinds 2015 wordt om de twee jaar een 1000-soorten weekend gehouden. Dankzij de gedreven inspanning van veel leden van de lokale natuurverenigingen, gespecialiseerde natuurkenners en jongeren van twee Jeugdbonden voor Natuurstudie konden veel nieuwe en bijzondere soorten toegevoegd worden aan de soortenlijst van de Maashorst. In de nacht van zaterdag op zondag werd het doel van de 1000 soorten bereikt en de eindstand op zondagavond was 1223 soorten.

Stichting Natuurorganisaties De Maashorst - 1000-soorten weekendHoewel er een recordaantal aan soorten gevonden is betekent dat niet dat het goed gaat met de natuur.  Algemeen bekend is dat de biodiversiteit wereldwijd en men name in Nederland zeer sterk afneemt. Intensief landgebruik en verstedelijking zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. De steeds intensievere en monotonere landbouw, de stikstofdepositie en het gebruik van bestrijdingsmiddelen als het bekende glycofaat spelen daarbij een rol. De afname van natuurkwaliteit in Nederland en Noordoost Brabant is vooral duidelijk zichtbaar bij soortgroepen als kevers, dagvlinders, vliegen, wilde bijen en andere grote en kleine insecten. De droogte van afgelopen jaar en het blijven beregenen door boeren in Maashorst in het afgelopen najaar en voorjaar hebben de grondwaterstand nog verder doen zakken. In de hooggelegen en grofzandige Maashorst werkt dat extra nadelig. Onderzoek door instanties,  studenten en natuurorganisaties in de regio laat zien dat het ook hier dramatisch gesteld is met de natuur.

Foto's: Jos van der Wijst en Marc Poulussen