Foto website

IVN Uden heeft op Flickr.com een foto website; 
www.flickr.com/photos/ivn-uden/albums
Foto's van activiteiten worden daar in albums geplaatst.

Foto's mogen na toestemming onder vermelding van '<naam van de fotograaf>, IVN Uden' gebruikt worden voor niet-commericiële doeleinden.