De Leijgraaf

EVZ De Leijgraaf

De natuurgidsen in opleiding van IVN Uden 2012-2014 hebben zich intensief bezig gehouden met een deel van de Leijgraaf en de
aangrenzende oevers en bermen. Het gebied waar het hier om gaat ligt in het Udens Broek, aan de Leijgraaf. Het is ingericht als ecologische verbindingszone en voorzien van flauwe oevers, poelen en houtsingels. 

Dit verslag geeft een beeld van hun bevindingen:
Rapportage adoptiegebied EVZ Leijgraaf 2014