Uden
Landschap
Op
zaterdag25feb201709:00

Werkdag buurtondersteuning Mellepark

sVLU

Planten, Snoeien en Zagen in het Mellepark


Op zaterdag 25 februari wil de stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (s.V.L.U.) haar gezicht laten zien in het Mellepark. Op deze Natuurdoedag Mellepark zullen we samen met bewoners uit de wijk Melle en medewerkers van de gemeente Uden in het park diverse natuurwerkzaamheden verrichten om de landschap- en natuurwaarden te behouden.

We starten nabij het trapveld Lauwere met de aanleg van een plukboomgaard. Deze 9 bomen zullen voor de pauze geplant worden waarna we ons verplaatsen naar elders in het Mellepark waar nog wat wilgen worden geknot.

Mellepark

Het Mellepak is aangelegd in de 70er jaren van de vorige eeuw. Omdat Uden een groot aantal breukranden kent is tijdens de bouw van de huizen een park aangelegd waarin een grote centrale waterpartij is aangelegd die het teveel aan water goed kan afvoeren. (Soms echter ook iets te hard!) 
De waterpartij is omgeven door rietkragen, knotwilgen, elzen en wilgenbossages en enkele poelen.

Natuur-doedagen

Door ons is enkele jaren geleden een voorstel opgesteld om het park aantrekkelijker en vooral natuurlijker te beheren. De gemeente is daar mee aan de slag gegaan en in het kader van de hedendaagse groeiende buurtparticipatie worden hier jaarlijks 2 Natuur-doedagen georganiseerd.
Deze natuurwerkdag lijkt veel op onze sVLUwerkdagen en daarom zullen wij deze dit jaar weer bijwonen. Later deze winter zullen we ons nog inzetten op het Moleneind.

Informatie werkdag

Werkkleding en laarzen of stevige schoenen kunnen goed van pas komen. Voor (koffie) en een dagverzekering wordt gezorgd.
- Dag : Zaterdag 25 februari 2017
- Tijd : 9.00 uur - 12.00 uur.
- Plaats: Lauwere 318-314 zijde Germenzeel / BS de Palster
- Verzameltijd: 9.00 uur met koffie bij de “Samenhanger”
- Verzamelpunt: In de berm van Lauwere 314-318 bij Trapveldje
- Gereedschap : Zagen, Takkenscharen en schoppen.

Iedereen is welkom !

We hopen, dat je zin en tijd hebt om op deze werkdag aanwezig te zijn. Misschien heb je vrienden of bekenden, die ook wel eens actief bezig willen zijn in de natuur. Neem ze gerust mee of laat ze deze brief lezen. Iedereen is welkom en er is werk (en koffie) genoeg!

Algemene informatie

zaterdag 25 februari 2017 - 09:00 tot 12:00
Locatie: 
Lauwere 318
Uden
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image