Waarnemingen 2019

Toelichting:

Zoals in 2018 reeds vermeld heeft de IVN afd. Ubach over Worms het onderwerp “Instandhouding Groot Vliegend Hert” weer geïntensiveerd. Naast aanleg en onderhoud van broedstoven en verdere aanverwante werkzaamheden is monitoring natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. In 2018 zijn we hiermee gestart. Voor het monitoren heb je zoveel mogelijk waarnemers nodig en dat zijn de bewoners van ons werkgebied en omstreken. Om nog meer bewoners te kunnen bereiken zijn we in het voorjaar 2019 een intensieve campagne gestart met hulp van:

PR Gemeente Landgraaf(artikel op Website en Facebook)                                 De Limburger.nl (digitale website)                                                                           VIA Limburg/Landgraaf (krantje)                                                     Landgraaf.nieuws.nl (Via Frans Masthoff)                                                               TV: de Beeldkrant Omroep Landgraaf                                                                     Website IVN-afd. Ubach over Worm

Groot Vliegend Hert (mannetje)Mannetje GVH net voor het wegvliegen                                                           Foto: Susan de Boer 5-7-2019    

Deze campagne was succesvol gezien de resultaten van dit seizoen, waar U als waarn(e)em(st)er aan heeft bijgedragen.

Vergeleken met 2018 is het aantal waarnemingen bijna 2,5 maal zo groot(!), en het aantal waarnemers steeg van 16 naar 27 (!) Een prachtig resultaat!!!

Van het totaal is een verslag gemaakt dat alleen aan de waarnemers persoonlijk is bezorgd. Verder zijn alle gegevens op  25-9-2019  overgedragen aan Dhr. P. Oudejans (opvolger van R. Geraeds) ecoloog voor “beschermde diersoorten” van het IKL (Stichting: Inrichting Klein Landschap) die weer onder de Provincie ressorteert. Ook is er een lijst met GPS-data van de vindplaatsen overhandigd. Het IKL zorgt dat de gegevens op een correcte wijze in de Nationale Databank komen.

Groot vliegend Hert (mannetje) komt uit de grond te voorschijnMannetje GVH komt uit de grond tevoorschijn                                             Foto: Jim Damoiseaux 17-6-2019

De afgeleide resultaten van de waarnemingen worden hier verder samengevat. Alhoewel we dit jaar de eerste indrukken kregen, zal het toch een paar jaar duren voordat we een beter inzicht hebben waar broedstoven zich bevinden. Daarbij is het belangrijk te weten waar de sap-bomen en echt oude bomen staan.

Echter ook het op een verantwoorde wijze aanleggen van broedstoven op geschikte plekken en het onderhouden hiervan zijn zeer belangrijke activiteiten om de soort in stand te houden. Hier zullen we ons in het komende jaar verder in verdiepen.

De afgeleide resultaten van de waarnemingen 2019 worden hier onder samengevat.

Samenvatting waarnemingen GVH seizoen 2019:                                            

 • in de waarnemingsperiode van 11 juni t/m 19 augustus zijn er 83                             waarnemingen bij mij geregistreerd, waarvan ca. 85% met foto of zijn de slachtoffers als zodanig verzameld.
 •  
 • Het aantal waarnemers was 27.
 •  
 • In totaal zijn er 162 dieren GVH waargenomen.
 •  
 • De verdeling van de soort-waarneming kan als volgt worden opgesplitst:
 •  
  • Waarneming van            aantal     % v.h. totaal
  1. Man                                    79                 48,7
  2. Vrouw                                45                 27,8
  3. Aantal vliegend *            11                   6,8
  4. Slachtoffers ** 27           16,7
 • Slachtoffers:
  1. Verkeersslachtoffers: Maastrichterweg: 8 stuks
  2.                                           Warderweg: 14 stuks!!                                                               
  3. Predatie:  3 stuks
  4. Natuurlijke dood: 2 stuks

Conclusie: Het grootste gedeelte van de slachtoffers is het gevolg van het verkeer!!                                                                                                                  * = Hiervan kon het geslacht niet worden vastgesteld.                                     **= Het betreft hier slachtoffers van verkeer en predatie en natuurlijke      dood.

Conclusie: ruim 83% van de waarnemingen betreft levende dieren.

Tijdens de waarnemingsperiode zijn ook nog andere kevers waargenomen. T.w.:

Klein Vliegend Hert (Dorcus P.)  totaal: 22 stuks.                                       Lederboktor (Prionus coriarius)   totaal: 3 stuks.           Lederschallebijter(Carabus Coriaceus):  1 stuk

Opmerkelijk is dat er dit jaar geen meldingen waren van Camping de Watertoren en op de valreep  was er 1 waarneming uit Rimburg. Hier zullen we volgend seizoen meer aandacht aan besteden.

Interessant is ook te vermelden dat we meldingen kregen uit Oirsbeek , Schinnen, Schinveld en Voerendaal, maar dan wel een zeer beperkt aantal!

Vriendelijk groetend,

Leo Offermans.

Lelie groen