Waarnemingen 2019

Overzicht vogelwaarnemingen 2019

 

 

2701

2402

2403

1404

2605

2508

Aalscholver

 

1

1

 

 

 

Bergeend

 

 

 

 

 

 

Blauwe reiger

 

1

1

 

1

1

Boerenzwaluw

 

 

 

 

 

 

Boomklever

 

1

1

 

 

1

Boomkruiper

 

 

1

 

 

1

Boomleeuwerik

 

 

 

1

 

 

Boompieper

 

 

 

1

1

 

Bosuil

 

 

 

 

 

 

Braamsluiper

 

 

 

 

1

 

Buizerd

 

1

1

1

1

1

Canadese gans

 

1

1

 

 

 

Dodaars

 

 

 

 

1

 

Ekster

 

 

1

 

1

1

Fitis

 

 

 

1

1

 

Fuut

 

1

 

 

1

 

Gaai

 

1

1

 

1

1

Geelgors

 

 

1

 

1

 

Goudhaantje

 

1

 

 

 

 

Grasmus

 

 

 

 

1

 

Groene specht

 

1

1

 

1

1

Groenling

 

 

1

1

1

 

Grote bonte specht

 

1

1

1

1

1

Grote gele kwikstaart

 

1

 

 

 

 

Grote lijster

 

 

 

 

 

 

Grauwe gans

 

1

 

1

 

 

Havik

 

 

 

 

 

 

Heggenmus

 

1

1

 

1

1

Holenduif

 

1

 

 

1

1

Houtduif

 

1

1

1

1

1

Huismus

 

1

1

 

 

1

Huiszwaluw

 

 

 

 

 

1

Kauw

 

 

1

 

 

 

Kneu

 

 

1

 

1

 

Kievit

 

 

 

 

 

 

Kleine bonte specht

 

 

 

 

 

 

Kneu

 

 

 

 

 

 

Knobbelzwaan

 

1

 

 

 

 

Koekoek

 

 

 

 

1

 

Kokmeeuw

 

1

 

 

1

 

Koolmees

 

1

1

1

1

1

Kramsvogel

 

 

 

 

 

 

Kuifeend

 

1

 

 

1

 

Kuifmees

 

 

 

 

 

 

Manderijneend

 

 

 

 

 

 

Merel

 

1

1

1

1

1

Meerkoet

 

1

1

 

1

 

Middelste bonte specht

 

1

 

 

 

 

Nijlgans

 

1

1

1

1

1

Pimpelmees

 

1

1

1

1

1

Putter

 

 

1

 

 

 

Rode wouw

 

 

 

 

 

 

Roodborst

 

1

1

1

1

1

Roodborsttapuit

 

 

 

 

1

1

Slobeend

 

 

 

 

1

 

Spreeuw

 

1

1

 

1

1

Sprinkhaanrietzanger

 

 

 

 

1

 

Staartmees

 

 

 

 

 

 

Sijs

 

 

 

 

 

 

Tafelend

 

 

 

 

1

 

Tjiftjaf

 

 

1

1

1

 

Torenvalk

 

 

1

 

 

 

Tuinfluiter

 

 

 

 

1

 

Turkse tortel

 

 

1

 

 

 

Veldleeuwerik

 

 

1

 

 

 

Vink

 

1

1

1

1

1

Waterhoen

 

1

 

 

 

1

Waterspreeuw

 

 

 

 

 

 

Wilde eend

 

1

1

1

1

1

Witte kwikstaart

 

 

1

 

 

1

Winterkoning

 

1

1

1

1

1

Wintertaling

 

1

 

 

1

 

IJsvogel

 

1

 

 

 

 

Zanglijster

 

1

1

 

1

1

Zilverreiger

 

1

 

 

 

 

Zwartkop

 

 

 

1

1

 

Zwarte kraai

 

1

1

1

1

1

Zwarte mees

 

 

1

1

 

 

Zwarte roodstaart

 

 

 

 

 

 

Zwarte specht

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

36

36

21

41

27

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

Plaats:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 januari 2019

Rimburgerbos (afgelast)

 

 

24 februari 2019

Cranenweyer

 

 

24 maart 2019

Schinveldse bossen

 

 

14 april 2019

Brunssummerheide

 

 

26 mei 2019

Groote Peel

 

 

25 augustus 2019

Imstenraderbos