Waarnemingen 2019

Datum

2701

2402

2403

1404

2605

2508

2209

Soort

 

 

 

 

 

 

 

Aalscholver

 

  X

  X

 

 

 

   X

Blauwe reiger

 

  X

  X

 

X

  X

   X

Boomklever

 

  X

  X

 

 

  X

   X

Boomkruiper

 

 

  X

 

 

  X

   X

Boomleeuwerik

 

 

 

   X

 

 

 

Boompieper

 

 

 

   X

X

 

 

Braamsluiper

 

 

 

 

X

 

 

Buizerd

 

  X

  X

   X

X

  X

 

Canadese gans

 

  X

  X

 

 

 

 

Dodaars

 

 

 

 

X

 

 

Ekster

 

 

  X

 

X

  X

 

Fitis

 

 

 

   X

X

 

 

Fuut

 

  X

 

 

X

 

   X

Gaai

 

  X

  X

 

X

  X

   X

Geelgors

 

 

  X

 

X

 

 

Goudhaantje

 

  X

 

 

 

 

 

Grasmus

 

 

 

 

X

 

 

Grauwe gans

 

  X

 

   X

 

 

 

Groene specht

 

  X

  X

   

X

  X

   X

Groenling

 

 

  X

   X

X

 

 

Grote bonte specht

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Grote gele kwikstaart

 

  X

 

 

 

 

 

Grote lijster

 

 

 

 

 

 

 

Heggenmus

 

  X

  X

 

X

  X

   X

Holenduif

 

  X

 

 

X

  X

 

Houtduif

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Huismus

 

  X

  X

 

 

  X

   X

Huiszwaluw

 

 

 

 

 

  X

 

Kauw

 

 

  X

 

 

 

   X

Kneu

 

 

  X

 

X

 

 

Knobbelzwaan

 

  X

 

 

 

 

   X

Koekoek

 

 

 

 

X

 

 

Kokmeeuw

 

  X

 

 

X

 

   X

Koolmees

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Kuifeend

 

  X

 

 

X

 

 

Meerkoet

 

  X

  X

 

X

 

   X

Merel

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Middelste bonte specht

 

  X

 

 

 

 

 

Nijlgans

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Pimpelmees

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Putter

 

 

  X

 

 

 

 

Roek

 

 

 

 

 

  X

 

Roodborst

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Roodborsttapuit

 

 

 

 

X

 

 

Slobeend

 

 

 

 

X

 

 

Spreeuw

 

  X

  X

 

X

  X

   X

Sprinkhaanrietzanger

 

 

 

 

X

 

 

Staartmees

 

 

 

 

 

 

   X

Tafeleend

 

 

 

 

X

 

 

Tjiftjaf

 

 

  X

   X

X

 

   X

Torenvalk

 

 

  X

 

 

 

 

Tuinfluiter

 

 

 

 

X

 

 

Turkse tortel

 

 

  X

 

 

 

 

Veldleeuwerik

 

 

  X

 

 

 

 

Vink

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Waterhoen

 

  X

 

 

 

  X

   X

Wilde eend

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Winterkoning

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Wintertaling

 

  X

 

 

X

 

 

Witte kwikstaart

 

 

  X

 

 

  X

 

IJsvogel

 

  X

 

 

 

 

 

Zanglijster

 

  X

  X

 

X

  X

   X

Zilverreiger

 

  X

 

 

 

 

 

Zwarte kraai

 

  X

  X

   X

X

  X

   X

Zwarte mees

 

 

  X

   X

 

 

 

Zwarte specht

 

 

 

   X

 

 

 

Zwartkop

 

 

 

   X

X

 

 

Totaal

 

 36

 36

  21

41

 27  

  29

Datum: Plaats:

27-01-2019 Rimburgerbos (afgelast)

24-02-2019 Cranenweyer

24-03-2019 Schinveldse Bossen

14-04-2019 Brunssummerheide

26-05-2019 De Groote Peel

25-08-2019 Imstenraderbos

22-09-2019 Cranenweyer