Waarnemingen 2018

Toelichting:

Sinds eind 2017 heeft de IVN afd. U o/ W het onderwerp “Instandhouding Groot Vliegend Hert” weer geïntensiveerd. Naast aanleg en onderhoud van broedstoven en verdere aanverwante werkzaamheden is monitoring natuurlijk een heel belangrijk onderdeel.

Voor het monitoren heb je zoveel mogelijk waarnemers nodig en dat zijn de bewoners van ons werkgebied en omstreken. Daarom zijn we dit voorjaar een campagne gestart om dit bij deze bewoners onder de aandacht te brengen via onze eigen website, artikel in de Landgraaf-Koerier, website Gemeente Landgraaf en Facebook Gemeente Landgraaf. Ook hebben we via flyers bij receptie en wasruimte “Camping de Watertoren” gevraagd om mee te helpen met observeren. Daarbij hebben we een meldpunt ingericht om de waarnemingen te bundelen.Van het totaal is een verslag gemaakt dat alleen aan de waarnemers persoonlijk is bezorgd. Verder zijn alle gegevens op 14-8-2018, overgedragen aan Dhr. R. Geraeds ecoloog voor “beschermde diersoorten” van het IKL (Stichting: Inrichting Klein Landschap) die weer onder de Provincie ressorteert. De afgeleide resultaten van de waarnemingen worden hier verder samengevat.

Het zal wel een paar jaar duren voordat we een beter inzicht hebben waar broedstoven zich bevinden. Daarbij is het belangrijk te weten waar de sap-bomen en echt oude bomen staan.

Echter ook het aanleggen van broedstoven op geschikte plekken en het onderhouden hiervan zijn belangrijke activiteiten om de soort in stand te houden.

Samenvatting waarnemingen GVH seizoen 2018

In de waarnemingsperiode van 4 juni t/m 13 augustus zijn er 42 waarnemingen bij o.g. gemeld, waarvan 27 met foto (=  ca. 65%)                     Het aantal waarnemers was 16                                                                                In totaal zijn er 67 GVH-en waargenomen

De verdeling van de soort-waarneming kan als volgt worden opgesplitst:

Waarnemingen van Aantal %
Mannetjes 21 32
Vrouwtjes: 18 27
Aantal vliegend * 15 22
Slachtoffers ** 13 19

   *= Hiervan kon het geslacht niet worden vastgesteld.                                        **= Het betreft hier grotendeels slachtoffers van verkeer en predatie.      Conclusie: ruim 80% van de waarnemingen betreft levende GVH-en.

Tijdens de waarnemingsperiode zijn ook nog andere kevers waargenomen.T.w.:

Klein Vliegend Hert (Dorcus P.)     totaal:  11                                          Lederboktor (Prionus coriarius)   totaal:    5

Groot Vliegend Hert

Foto: I.Vleeschhouwers  16-6-2018   

Verslag:Leo Offermans                                                                                         (coördinator werkgroep Vliegend hert IVN Ubach over Worms).

Lelie