Waarnemingen 2017

Overzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

Soort

2805

2708

2409

2910

2611

 

 

 

 

 

 

 

1

Koolmees

  X

  X

  X

  X

  X

2

Pimpelmees

  X

  X

  X

 

  X

3

Staartmees

  X

 

 

 

 

4

Boomklever

  X

  X

  X

  X

 

5

Grote bonte specht

  X

  X

  X

  X

  X

6

Houtduif

  X

  X

  X

  X

  X

7

Holenduif

  X

  X

 

 

 

8

Zwarte kraai

  X

  X

  X

  X

  X

9

Kauw

  X

 

 

  X

  X

10

Ekster

  X

 

 

  X

  X

11

Merel

  X

  X

  X

  X

  X

12

Zanglijster

  X

 

  X

 

 

13

Roodborst

  X

 

  X

  X

 

14

Winterkoning

  X

  X

  X

 

  X

15

Boerenzwaluw

  X

 

 

 

 

16

Gierzwaluw

  X

 

 

 

 

17

Kokmeeuw

  X

  

  X

 

 

18

Fuut

  X

  X

  X

 

 

19

Dodaars

  X

 

 

 

 

20

Wilde eend

  X

  X

  X

 

 

21

Krakeend

  X

 

 

 

 

22

Waterhoen

  X

  X

  X

  X

 

23

Meerkoet

  X

  X

  X

  X

 

24

Tjiftjaf

  X

 

  X

 

 

25

Fitis

  X

 

 

 

 

26

Grasmus

  X

  X

 

 

 

27

Braamsluiper

  X

 

 

 

 

28

Roodborsttapuit

  X

 

 

 

 

29

Blauwborst

  X

 

 

 

 

30

Boompieper

  X

 

 

 

 

31

Vink

  X

   X

  X

  X

  X

32

Geelgors

  X

 

 

  X

  X

33

Blauwe reiger

  X

 

  X

  X

  X

34

Aalscholver

  X

 

  X

  X

 

35

Grauwe gans

  X

 

  X

 

 

36

Bruine kiekendief

  X

 

 

 

 

37

Buizerd

  X

 

 

 

  X

38

Koekoek

  X

 

 

 

 

39

Groenling

  X

  X

 

  X

 

40

Sprinkhaanrietzanger 

  X

 

 

 

 

41

Huiszwaluw

 

  X

 

 

 

42

Groene specht

 

  X

  X

 

 

43

Boomkruiper

 

  X

 

 

 

44

Kneu

 

  X

 

  X

 

45

Nijlgans

 

  X

  X

  X

  X

46

Canadese gans

 

 

  X

  X

  X

47

Knobbelzwaan

 

 

  X

 

 

48

IJsvogel

 

 

  X

 

 

49

Glanskopmees

 

 

  X

 

 

50

Torenvalk

 

 

 

  X

  X

51

Kleine Zilverreiger

 

 

 

  X

 

52

Putter

 

 

 

  X

 

53

Roek

 

 

 

 

  X

54

Witte kwikstaart

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

Datum

Natuurgebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28052017

Groote Peel

 

 

 

 

 

27082017

Imstenraderbos

 

 

 

 

 

24092017

Craneweijer

 

 

 

 

 

29102017

Schinveldse Bossen

 

 

 

 

 

26112017

Rimburgerbos

 

 

 

 

 

IVN lelie