Verslagen 2019

Vogelexcursie Rimburgerbos 24 November 2019

Op zondagmorgen 24 november 2019 vertrokken we met 16 personen vanaf ons home ‘D’r Slieënberg’ voor de vogelexcursie door en rond het Rimburgerbos en langs de Worm. Het aantal deelnemers was uitzonderlijk groot. Al heel lang hadden we niet zoveel mensen bij een vogelexcursie. Daarbij hadden we ook nog uitzonderlijk mooi weer.

In het begin van onze wandeling werden we al snel begroet door de roep van de groene specht, afgewisseld met de geluiden van de boomklever en de grote bonte specht. Nog voordat we het bos zouden verlaten, zagen we langs het voetpad een grote hoeveelheid veren van een houtduif. Deze bleek overduidelijk het slachtoffer te zijn geweest van een sperwer. We hadden hier te maken met een plukplaats. Op weg naar het Warder-kapelletje ontdekten we een grote zwerm vinkachtigen. Na wat nauwkeurig speurwerk (dat bemoeilijkt werd doordat we tegen de zon in moesten kijken) kwamen we er al gauw achter dat we hier behalve met de gewone boekvinken ook nog te maken hadden met geelgors en iets verder richting watertoren werden ook putters (distelvinken) gespot. Bij de camping zat een buizerd langs de bosrand. Onder begeleiding van de geluiden van roodborst, heggenmus, huismus, kool- en pimpelmees daalden we af naar het dal van de Worm. Behalve een aalscholver werden hier weinig of geen andere vogels gezien. Via de Lindengracht ging het daarna weer heuvelopwaarts. Hier werd nog hoog in de bomen een groenling waargenomen. Via de bosrand en het gebied dat bij ons bekend staat als ‘D’r Slieënberg kwamen we na 2,5 uur op ons uitgangspunt terug.Vlak bij ons home vonden we nog een tweede plukplaats van de sperwer. Deze plek zullen we dan ook gebruiken als uitgangspunt van onze schoolactiviteit van dinsdag als groep 7/8 van basisschool ‘De Speurneus’ in het kader van ‘Roofvogels en uilen’ ons home komt bezoeken.huiswaarts.

Alle waarnemingen staan vermeld in het totale overzicht van vogelwaarnemingen.

Chris Arets.

____________________________________________________________

Vogelexcursie Cranenweyer 22 september 2019

De wandeling begon bij de parkeerplaats te Erenstein.

Aldaar ontstond meteen al enige discussie veroorzaakt door de verwisseling van horen en zien.

Een spreeuw in een boom goed te zien. Uit de boom ernaast het geluid van een grote bonte specht.

Nadat dit opgelost was begon het gezelschap als een groepje Market Garden veteranen aan de rondgang. 

Vogelexcursie Cranenweyer 2019

Het weer was voortreffelijk. In den beginne aan de frisse kant. Al vorderend werd het zonniger met een aangename temperatuur.

Aan de hand van het overzicht van Chris is een vergelijking te maken met de resultaten van 24 februari.

Enkele van de spaarzaam gemaakte opnames wil ik u niet onthouden.

Vogelexcursie Cranenweyer 2019Weliswaar geen vogel maar doch ook leuk. Zeker voor Ria, een padje.

Vogelexcursie Cranenweyer 2019Nijlganzen. Zoals overal een overheersende toename.

Vogelexcursie Cranenweyer 2019De reclamevogel voor de KLM, de zwaan.

Vogelexcursie Cranenweyer 2019De fuut. Nu rustig in het voorjaar ooit waargenomen met paringsritueel.

Vogelexcursie Cranenweyer 2019

De blauwe reiger. Aan de weerspiegeling in het water is te zien dat het vrijwel windstil was. 

Vogelexcursie Cranenweyer 2019Vlakbij het kasteel een meerkoet.

Hoewel we iets minder vogels dan normaal hebben waargenomen, was het een leuke en leerzame ervaring.

Jan van Overmeeren

____________________________________________________________

Vogelexcursie Imstenraderbos 25 augustus 2019

Voor deze excursie hadden zich maar weinig mensen aangemeld en gedurende de laatste dagen voordat de excursie zou plaatsvinden, hebben zich nog enkele mensen om voor hun moverende redenen zich weer afgemeld. Aangezien er ook een aanmelding was van buitenaf en ik van betreffende geen mail-adres of telefoonnummer had, moest ik toch om 7.00 uur bij de kerk van Lauradorp aanwezig zijn. Helaas kwam de betreffende niet opdagen en ben ik onverrichterzake terug gereden naar Heerlen. Het was echter zulk goed weer dat ik besloot er dan maar een één-mans-excursie van te maken. En daar kreeg ik geen spijt van. Het aantal gespotte vogels was weliswaar niet overweldigend, maar ik heb genoten van de wandeling. Een oneffenheid in een van de graslanden bleek uiteindelijk een flinke haas te zijn, die er op een gegeven ogenblik er ‘als een haas vandoor ging’ toen ik te dicht in zijn buurt kwam.Een eindje verder werd ik verrast door een heel apart geluid vlak naast me. Het bleek een eekhoorn te zijn, die binnen handbereik tegen een boomstam zat, verstijfd van schrik, omdat hij mij plotseling zo dicht in zijn buurt zag staan. Na enige ogenblikken elkaar in de ogen te hebben gekeken had hij er genoeg van en klom in razende vaart verder de boom in, waar hij tussen de bladeren verdween. Bij de grote boerderij bij Benzenrade wemelde het van de zwaluwen. Hier telde ik meer dan 60 zwaluwen, waarvan een 10-tal boerenzwaluwen en de rest huiszwaluwen waren. Aan de achterkant van de boerderij hingen heel wat nesten van deze huiszwaluwen aan de onderkant van de brede dakgoten.Op weg van deze boerderij naar de rand van het Imstenraderbos bemerkte ik wat beweging aan de rand van het bos. Ik begon me al te ergeren (erg he?) omdat ik in eerste instantie dacht aan een stel honden die daar in alle vroegte door hun baasje werden uitgelaten. Na enig speurwerk met mijn verrekijker bleek het hier echter te gaan om een stel vossen, die aan de rand van het bos aan het stoeien waren. Hier heb ik een tijdje naar staan kijken, totdat zij plotsklaps in het bos verdwenen.Al met al dus een mooie wandeling met enkele bijzondere waarnemingen.Wat de waargenomen vogels betreft, verwijs ik verder naar het aangepaste schema waar de waarnemingen van alle vogelexcursies van 2019 in staan vermeld. Ik had er uiteraard geen spijt van dat ik toch op weg was gegaan. Alleen vond en vind ik het jammer dat niemand anders met mij mee heeft kunnen genieten van deze mooie en interessante vogelexcursie.

Chris Arets.

____________________________________________________________

Vogelexcursie Groote Peel 26 mei 2019

Met een zevental mensen zijn we begonnen aan deze vogelexcursie.

Het was droog weer, aangenaam warm en van de muggen hebben we geen last gehad.

Bij het betreden van het Peelgebied werden we verwelkomd door een uitbundig vogelgezang. Verderop een aanblik van een groot aantal broedende watervogels.

Onderstaand gezelschap kwam ogen en oren te kort om alles te bezien en te beluisteren.

Vogelexcursie Groote Peel 2019

Tik op deze link voor het compleet overzicht van de aantal waargenomen vogels van Frans Verlaan.

Tik op deze link ( in voorbereiding) voor een een fotocollage van gefotografeerde vogels door Peter Blom.

Van de opnames die ikzelf heb gemaakt wil ik jullie enkele niet onthouden.

Kokmeeuw

Een broedende kokmeeuw.

DODAARDodaar

RoodborsttapuitRoodborsttapuit.

BoompieperBoompieper.

Kortom ; wederom een prachtige geslaagde dag.

Jan van Overmeeren

 

____________________________________________________________

Vogelexcursie Brunssummerheide 14 april 2019

De Brunssummerheide is een ca. 600 hectare groot natuurgebied van Vereniging Natuurmonumenten.

Het is eigenlijk een restant van een vroeger veel groter heideveld.

Tegenwoordig is een gedeelte verdwenen onder een vuilstort of bebouwd of bebost.

In het resterende gedeelte is een unieke fauna en flora aanwezig.

Vandaag is met onderstaand gezelschap een vogelexcursie gestart vanaf de parkeerplaats aan de Toeristenweg. 

Deeelnemers

Van de diverse waargenomen vogelsoorten en/of vogelgeluiden heeft Chris Arets een overzicht gemaakt.

Ik heb geprobeerd van enkele unieke exemplaren een opname te maken.

Niet ver van de parkeerplaats is dit gelukt met een fitis.

Fitis

Hij lijkt op de tjiftjaf maar aan het gefluit was duidelijk te horen dat het een fitis was.

Verderop werden we verrast door onderstaande boompieper.

Boompieper

Deze vogel hebben we nog niet veel waargenomen.

Bij de plas van de rode beek een gekwetter van nijlganzen. Een van de ganzen ging op een boomstronk voor ons poseren.

Daar moet je natuurlijk een foto van maken,

Nijlgans

In de waterplas is een koppel grauwe ganzen vereeuwigd.

Grauwe ganzen

Verder het bos inlopend werd een klein vogeltje al op de grond rondscharrelend waargenomen. De zoveelste verrassing. Een zwarte mees

Zwarte mees

Al met al wederom een, hoewel een koude, leerzame wandeling.

Jan van Overmeeren

____________________________________________________________

Vogelexcursie Schinveldse Bossen 24 maart 2019

Vandaag hebben we wederom de 5 sterren route door de Schinveldse bossen gewandeld.

Een gezelschap van 8 personen is gestart vanaf de parkeerplaats van het restaurant Boven Water. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

Rond de parkeerplaats zijn diverse vogels en/of vogelgeluiden waargenomen.

Hieronder eentje die mij persoonlijk zeer aan het hart gaat. Namelijk de putter. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

De wandeling volgend werd in een voortuintje tussen enkele mussen een kneu (popje) gefotografeerd. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

Deze is nog niet bij het aantal waarnemingen vermeld. Hierdoor komt het aantal waargenomen vogels op 36. Net zoveel als bij de voorgaande wandeling.

In de Schinveldse Es is een spreeuw alsook een torenvalk op de gevoelige plaat vastgelegd.

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

Deze laatste hebben we samen met haar partner boven op een nestkast de liefde zien bedrijven. Dus dat zit waarschijnlijk wel goed met de nakomelingen van dit soort.

Aankomend bij de bosrand is een geelgors vereeuwigd. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

De wandeling vervolgend richting zweefvliegveld werden steeds minder vogels en/of vogelgeluiden waargenomen.

Wel werd nog een “braakbal” ontdekt. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

Deze werd door de “experts” geanalyseerd. Gezien de grootte en samenstelling waarschijnlijk iets van een grotere roofvogel (buizerd?).

Al met al wederom een leerzame en leuke excursie.

Met dank voor de foto’s aan Peter Blom.

Jan van Overmeeren, 24 maart 2019

____________________________________________________________

 

Vogelexcursie Cranenweyer 24 februari 2019

Bijna lente was het. Zonneschijn en windstil. Maar wel nog frisjes op dit vroege uur. De vogels lieten zich al goed horen. Sommige nog een beetje aarzelend, -zij moesten er nog in komen- maar Roodborst en Winterkoning manifesteerden zich al overduidelijk. Om over de mezen nog maar te zwijgen! En Boomklevers van alle kanten!

We zagen meer dan 30 soorten! Bijzonder was dat verschillende excursiedeelnemers voor het eerst een Goudhaantje of een Middelste bont specht in de kijker kregen.

Middelste bonte specht

Opvallend waren de vele Grote bonte spechten die elkaar najoegen bij het afbakenen van een territorium.

Maar bij spechten moet je altijd goed opletten! Voordat je het weet is het geen Gbs, maar een Middelste. En jawel: daar zat er eentje met een rode kruin in een boom te hakken! Onmiskenbaar een Middelste bonte specht!

Middelste bonte specht

Na dit hoogtepunt zagen we even later twee holenduiven die hun lentekriebels op niet mis te verstane wijze in gedrag en geluid lieten blijken. De Holenduif is inmiddels toch wel onze lievelingsduif geworden! 

Holenduif

Op het stuwmeer telden we menige Kuifeend. Maar hoeveel waren het er nu eigenlijk? Ontelbaar zijn ze onder water.

Heel mooi ook waren de Wintertalingen, maar te ver weg om ze goed op de gevoelige plaat vast te leggen. En niet te vergeten de Futen die al hun kenmerkende baltsgedrag begonnen te vertonen.

Toen zagen we in een boom naast ons pad een onrustig klein vogeltje. Het zal toch niet…! Jawel, het was een Goudhaantje! Meestal zie je deze mini-vogeltjes in groepen, maar dit exemplaar was druk doende eenzaam en alleen. 

Goudhaantje

Het was een prachtige voorjaarsexcursie. Voor alle waarnemingen zie het overzicht van Chris Arets op de website.

Dank voor de foto’s aan Peter Blom & Zn!

Frans Verlaan, 24 februari 2019

____________________________________________________________

Vogelexcursie Rimburse bossen van 27-01-2019 afgelast wegens winterse omstandigheen.

____________________________________________________________

 

Tik op deze link voor het overzicht van de waarnemingen in 2019

____________________________________________________________