Verslagen 2019

Vogelexcursie Groote Peel 26 mei 2019

Met een zevental mensen zijn we begonnen aan deze vogelexcursie.

Het was droog weer, aangenaam warm en van de muggen hebben we geen last gehad.

Bij het betreden van het Peelgebied werden we verwelkomd door een uitbundig vogelgezang. Verderop een aanblik van een groot aantal broedende watervogels.

Onderstaand gezelschap kwam ogen en oren te kort om alles te bezien en te beluisteren.

Vogelexcursie Groote Peel 2019

Tik op deze link voor het compleet overzicht van de aantal waargenomen vogels van Frans Verlaan.

Tik op deze link ( in voorbereiding) voor een een fotocollage van gefotografeerde vogels door Peter Blom.

Van de opnames die ikzelf heb gemaakt wil ik jullie enkele niet onthouden.

Kokmeeuw

Een broedende kokmeeuw.

DODAARDodaar

RoodborsttapuitRoodborsttapuit.

BoompieperBoompieper.

Kortom ; wederom een prachtige geslaagde dag.

Jan van Overmeeren

 

____________________________________________________________

Vogelexcursie Brunssummerheide 14 april 2019

De Brunssummerheide is een ca. 600 hectare groot natuurgebied van Vereniging Natuurmonumenten.

Het is eigenlijk een restant van een vroeger veel groter heideveld.

Tegenwoordig is een gedeelte verdwenen onder een vuilstort of bebouwd of bebost.

In het resterende gedeelte is een unieke fauna en flora aanwezig.

Vandaag is met onderstaand gezelschap een vogelexcursie gestart vanaf de parkeerplaats aan de Toeristenweg. 

Deeelnemers

Van de diverse waargenomen vogelsoorten en/of vogelgeluiden heeft Chris Arets een overzicht gemaakt.

Ik heb geprobeerd van enkele unieke exemplaren een opname te maken.

Niet ver van de parkeerplaats is dit gelukt met een fitis.

Fitis

Hij lijkt op de tjiftjaf maar aan het gefluit was duidelijk te horen dat het een fitis was.

Verderop werden we verrast door onderstaande boompieper.

Boompieper

Deze vogel hebben we nog niet veel waargenomen.

Bij de plas van de rode beek een gekwetter van nijlganzen. Een van de ganzen ging op een boomstronk voor ons poseren.

Daar moet je natuurlijk een foto van maken,

Nijlgans

In de waterplas is een koppel grauwe ganzen vereeuwigd.

Grauwe ganzen

Verder het bos inlopend werd een klein vogeltje al op de grond rondscharrelend waargenomen. De zoveelste verrassing. Een zwarte mees

Zwarte mees

Al met al wederom een, hoewel een koude, leerzame wandeling.

Jan van Overmeeren

____________________________________________________________

Vogelexcursie Schinveldse Bossen 24 maart 2019

Vandaag hebben we wederom de 5 sterren route door de Schinveldse bossen gewandeld.

Een gezelschap van 8 personen is gestart vanaf de parkeerplaats van het restaurant Boven Water. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

Rond de parkeerplaats zijn diverse vogels en/of vogelgeluiden waargenomen.

Hieronder eentje die mij persoonlijk zeer aan het hart gaat. Namelijk de putter. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

De wandeling volgend werd in een voortuintje tussen enkele mussen een kneu (popje) gefotografeerd. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

Deze is nog niet bij het aantal waarnemingen vermeld. Hierdoor komt het aantal waargenomen vogels op 36. Net zoveel als bij de voorgaande wandeling.

In de Schinveldse Es is een spreeuw alsook een torenvalk op de gevoelige plaat vastgelegd.

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

Deze laatste hebben we samen met haar partner boven op een nestkast de liefde zien bedrijven. Dus dat zit waarschijnlijk wel goed met de nakomelingen van dit soort.

Aankomend bij de bosrand is een geelgors vereeuwigd. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

De wandeling vervolgend richting zweefvliegveld werden steeds minder vogels en/of vogelgeluiden waargenomen.

Wel werd nog een “braakbal” ontdekt. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 2019

Deze werd door de “experts” geanalyseerd. Gezien de grootte en samenstelling waarschijnlijk iets van een grotere roofvogel (buizerd?).

Al met al wederom een leerzame en leuke excursie.

Met dank voor de foto’s aan Peter Blom.

Jan van Overmeeren, 24 maart 2019

____________________________________________________________

 

Vogelexcursie Cranenweyer 24 februari 2019

Bijna lente was het. Zonneschijn en windstil. Maar wel nog frisjes op dit vroege uur. De vogels lieten zich al goed horen. Sommige nog een beetje aarzelend, -zij moesten er nog in komen- maar Roodborst en Winterkoning manifesteerden zich al overduidelijk. Om over de mezen nog maar te zwijgen! En Boomklevers van alle kanten!

We zagen meer dan 30 soorten! Bijzonder was dat verschillende excursiedeelnemers voor het eerst een Goudhaantje of een Middelste bont specht in de kijker kregen.

Middelste bonte specht

Opvallend waren de vele Grote bonte spechten die elkaar najoegen bij het afbakenen van een territorium.

Maar bij spechten moet je altijd goed opletten! Voordat je het weet is het geen Gbs, maar een Middelste. En jawel: daar zat er eentje met een rode kruin in een boom te hakken! Onmiskenbaar een Middelste bonte specht!

Middelste bonte specht

Na dit hoogtepunt zagen we even later twee holenduiven die hun lentekriebels op niet mis te verstane wijze in gedrag en geluid lieten blijken. De Holenduif is inmiddels toch wel onze lievelingsduif geworden! 

Holenduif

Op het stuwmeer telden we menige Kuifeend. Maar hoeveel waren het er nu eigenlijk? Ontelbaar zijn ze onder water.

Heel mooi ook waren de Wintertalingen, maar te ver weg om ze goed op de gevoelige plaat vast te leggen. En niet te vergeten de Futen die al hun kenmerkende baltsgedrag begonnen te vertonen.

Toen zagen we in een boom naast ons pad een onrustig klein vogeltje. Het zal toch niet…! Jawel, het was een Goudhaantje! Meestal zie je deze mini-vogeltjes in groepen, maar dit exemplaar was druk doende eenzaam en alleen. 

Goudhaantje

Het was een prachtige voorjaarsexcursie. Voor alle waarnemingen zie het overzicht van Chris Arets op de website.

Dank voor de foto’s aan Peter Blom & Zn!

Frans Verlaan, 24 februari 2019

____________________________________________________________

Vogelexcursie Rimburse bossen van 27-01-2019 afgelast wegens winterse omstandigheen.

____________________________________________________________

 

Tik op deze link voor het overzicht van de waarnemingen in 2019

____________________________________________________________