Verslagen 2018

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 25-11-2018

Hoeveel vogels en welke zijn waargenomen is te zien in het bijgeleverde overzicht, tik op deze link.

Een gezelschap van 7 personen is vanaf het IVN home vertrokken richting de camping de Watertoren. Verder naar het “Bakkes” en langs de Worm. Bij café d’r Eck terug naar het home.

Bij het vertrek keken de aanwezigen tegen een mistige omgeving aan.

Vogelexcursie 25-11-2019

De hoop veel vogels te zien was verre van aanwezig. Maar toen een honderdtal meters verder al een vijftal gorzen werden gespot nam deze hoop iets toe.

Kijkend naar de overzichtslijst kun je gezien het aantal en diversiteit zelfs spreken van een succesvol gebeuren.

Maar dit beseften we pas toen de wandeling bijna voltooid was.

Het maken van mooie opnames was bij deze weersomstandigheden haast ondoenlijk.

Nabij de camping werd toch van de aanwezige koperwieken een foto gemaakt.

Vogelexcursie 25-11-2019In het bos naar beneden wandelend werd vaker de boomklever en verderop ook het winterkoninkje gehoord en gezien.

Een opname maken van deze laatste is me helaas weer niet gelukt. Maar hier is Frans me te hulp geschoten met een mooie eerder gemaakte opname.

Vogelexcursie 25-11-2019Bij de worm werden in een els, hoe is het mogelijk, een vijftal (elzen) putters waargenomen. 

Vogelexcursie 25-11-2019

Kortom het hele gebeuren, zeker het aantal waargenomen vogels, oversteeg ons verwachtingspatroon.

Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

 

Lelie

____________________________________________________________

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 28-10-2018

De vogelexcursie ging door de Schinveldse Bossen. En wel via de 5 sterren wandelroute.

Hoeveel vogels en welke zijn waargenomen is te zien in het bijgeleverde overzicht. ( tik op deze link )

De route verloopt vanaf de vogelstang via de Schinveldse Es door de Schinveldse Bossen en Lammendam Schans langs het Nonke Buusjke en het Zweefvliegveld door het dal van Roode Beek terug naar het beginpunt, de parkeerplaats van het restaurant Boven Water.

Enkele bijzonderheden wil ik toch opmerken. De Schinveldse Es is een authentiek agrarisch cultuur landschap. Hier kunt u een zeldzaam oud runderras waarnemen en wel de heide koe.

De Lammendam Schans een gebied omgeven door grachten, bereikbaar via een houten brug. Hier stond in de middeleeuwen de Leiffaertshof, die in deze periode in de as gelegd is. Hierbij heeft de dochter des huizes het leven gelaten. De legende wil dat ze in de schemering in een wit gewaad langs de bosrand spookt.

Maar nu naar het gebeuren waar het vandaag om gaat , namelijk vogels kijken en luisteren.

Onderstaand gezelschap is rond 8 uur 30 , onder ijzige omstandigheden aan de wandeling begonnen. Voor het totaal aan waargenomen vogels zie meegezonden overzicht dat door Frans Verlaan is gemaakt. 

Vogelexcursie Schinveldse bossen 28-10--2018

Gebruikte hulpmiddelen o.a. verrekijker en foto apparatuur om evt waarnemingen vast te leggen.

Aan het einde van de Schinveldse Es in de buurt van de bosrand een torenvalk.

Al jaren een vaste gast.

Vogelexcursie Schinveldse bossen 28-10--2018Verder wandelend werd een stuk van een vogelvleugel ontdekt.

Vogelexcursie Schinveldse bossen 28-10--2018Na uitgebreide bestudering hiervan dachten we afkomstig van een buizerd.

Tussen de struiken werd een fotogeniek roodborstje gefotografeerd.

Vogelexcursie Schinveldse bossen 28-10--2018In het dal van de Roode Beek de waarneming van een blauwe reiger.

Vogelexcursie Schinveldse bossen 28-10--2018Al met al wederom een geslaagde wandeling.

Frans en Jan

 

Lelie

____________________________________________________________

 

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 26-8-2018

Deze vogelexcursie was in de omgeving en vlakbij de boerderij Huynen. Een klein gezelschap van zeven mensen. Overigens zeer gedreven en sommigen zelfs “deskundig” terzake.

 

Hoeveel vogels en welke zijn waargenomen is te zien in het bijgeleverde overzicht. ( tik op deze link )

Daarin valt op dat het aantal vogels is afgenomen. Mede veroorzaakt doordat de echte “zomer” vogels veelal vertrokken zijn.

Op onderstaande opname is te zien hoe ingespannen gekeken werd naar vogels op grote afstand. 

Vogelexcursie Imstenraderbos 2018

Op een dwarsstaaf in een deuropening van een schuur werd een vogel waargenomen, die in eerste instantie voor een heggenmus werd aangezien. Maar toen er meer vogels bijkwamen en hun uiterlijk en gedrag onderkend werd bleken het, hoe kan het ook anders, huismussen te zijn.

Op een boomtak in de buurt van schuur zat een grotere vogel die na wat inzomen zich als een kraai presenteerde.

Vogelexcursie Imstenraderbos 2018

Een stuk verderop werd een tweetal grote bonte spechten waargenomen. Waarschijnlijk een koppel, die gezien hun gedrag mogelijk een nest in de buurt hadden. Een ervan is op de “gevoelige” plaat vastgelegd.

Vogelexcursie Imstenraderbos 2018

Aan de opname is helaas niet te zien of het een vrouwtje of een mannetje was.

Naast bovengenoemde waarnemingen waren er toch nog wat vogels gehoord en/of gezien. Wederom een leerzaam gebeuren.

Chris, Frans en Jan

Lelie

____________________________________________________________

 

Verslag: 

 

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 27-5-2018

Bezoek aan de Groote Peel. Dit is vorig jaar ook gebeurd. In het verslag hiervan is een korte omschrijving van de Peel vermeld. Dit jaar nemen we de blauwe route.

 

Bij het begin van de route staat onderstaande uit houtwerk gemaakte uil. Hij kijkt alsof hij ons veel plezier en wijsheid toewenst.

Groote Peel

Het zal moeilijk zijn zonder de geluiden expert Chris. Maar Frans weet ook het nodige van vogels. Mochten er problemen ontstaan, kunnen we in gezamenlijk overleg tot een conclusie van de waarneming komen. Lopend over het pad langs het water van de Peel werden we vergezeld door honderden fanatieke muggen. Op het pad ontdekten we honderden kleine kikkers.

Groote PeelHet moet Ria deugd doen, dat ze alhier niet overgezet hoeven te worden.

In de bomen ontdekten we een vogel, die in eerste instantie voor een winterkoninkje werd aangezien. Dit werd veroorzaakt door het omhoog gestoken staartje en het felle licht op de achtergrond.

Bij nader inzien bleek het een blauwborst te zijn. Ja een blauwborst. 

Blauwborst

Verderop werd een opname gemaakt van een grasmus.

Groote PeelDe weg vervolgend kwamen we bij de schuilgelegenheid waar vorig jaar een blauwborst met jongen werd waargenomen.

Hier werd gepauzeerd. 

Vogelexcursie Groote Peel 2018Er werden heel veel vogels gezien of gehoord. Te veel om op te noemen.

Zie hiervoor de lijst met waargenomen vogels. Een geweldige ervaring.

Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

Lelie

____________________________________________________________

 

Verslag: 

 

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 29-4-2018

Vandaag de laatste wandeling van 2018. De begroeiing is van dien aard, dat het eerder vogels luisteren dan kijken is.

 

MeidoornPrachtig bloeiende meidoorn.

De weersvoorspellingen waren ongunstig voor deze zondagmorgen.

Maar bij het begin van de wandeling (ca. 7 uur) was het droog. Menig vogel werd gehoord en hoe we ook tuurden vaak niet gezien. 

Vogelwaarnemers 29-04-2018Dit vergde veel van onze kennis van de vogelgeluiden. Zeker zonder de aanwezigheid van Chris. Maar gelukkig was Frans er nog.

Om ca. 8 uur begon het te regenen. Het geluid van de druppels op enkele paraplus wekte de indruk dat alle vogelgeluiden helemaal verstomden.

Een kortdurende maar aparte beleving.

Voor de waargenomen vogels tik op deze link

Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

Lelie

____________________________________________________________

 

Verslag: 

 

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 15-4-2018

Kwart voor zeven hield het op met regenen. Precies op tijd! Daarna hadden we een heerlijke lentewandeling in de vroege uurtjes door de Schinveldse bossen.

 

Vandaag was het aandeel vrouwelijke deelnemers gestegen tot liefst 50%! Het IVN Ubach over Worms is goed bezig op de feministische lat! Helaas moest onze vaste fotograaf Jan onverwachts verstek laten gaan, zodat we het nu met telefoonfoto’s moeten doen. 

Schinvelder bossenWe volgden de Sterrenroute, voortdurend begeleid door een prachtig lenteconcert dat de vogels ten beste gaven. De Zwartkoppen lieten zich de hele weg horen en soms kregen we ze ook heel mooi in de kijker. In de top van een boom, beschenen door de zondagse lentezon, lijkt zijn grijze onderkant wel schitterend zilver.

Schinvelder bossen

In 2018 hebben we, zo vermeldt Chris Arets in zijn overzicht, tijdens drie excursies al meer dan vijftig (50!) vogels waargenomen!

Gelukkig vliegt en zingt er nog heel wat in onze laatste restjes “natuur”! Heel mooi is altijd weer de terugkomst van de zomergasten. Zo hoorden we vandaag de eerste keer dit jaar het melancholieke riedeltje van de Fitis.

Schinvelder bossenDeze wegwijzer konden we natuurlijk niet in de wind slaan. En daar hebben wij goed aan gedaan, zoals wel blijkt uit het overzicht van waarnemingen van Chris, dat je kunt raadplegen op onze website.

Het hoogtepunt van onze vogelwandeling was toch wel het spotten van een Kleine bonte specht. Dit vogeltje zie je niet alle dagen. We konden hem langdurig bewonderen hoe hij op en onder de takken in de weer was.

Ik wil eindigen met een vogelraadsel: Welke vogel zit bovenop deze paal? Met de telefoon kon ik er niet meer van maken. 

Schinvelder bossen

Oplossingen kun je inzenden naar verlaanfrans@gmail.com.

 

Onder de goede inzendingen wordt een aantrekkelijk prijsje verloot.

Het was me weer het dagje wel!

 

Frans Verlaan, 15 april 2018

Lelie

____________________________________________________________

 

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 8-4-2018

Vandaag wederom een rondje Rimburgerbos. Het weer was aangenaam te noemen.


Bij het home waren al diverse vogelgeluiden te horen. Maar wat opviel was een koppel mandarijn eenden bij de vijver van het home. Van het mannetje is o.a. onderstaande opname gemaakt.

ManderijneendWat een kleurenpracht.


Bij het verlaten van het terrein van het home zijn we linksaf gegaan.
Langs de weg bij een weinig slootwater was een eend neergestreken. Hij bleef staan alsof hij wilde poseren. Nu dat hebben we dan ook vastgelegd.
Het hoeft beslist geen zeldzame vogel te zijn waarmee een leuke opname tot stand komt. 

Wilde eendVeldleeuweriken werden gehoord en nog veel meer vogelgeluiden. Voor het totale overzicht zie bijlage.
De kleine maar zeer enthousiaste groep liep verder richting kapelletje. 

VogelaarsBij het kapelletje zijn we richting camping gewandeld. We vroegen ons af of er geelgorzen te zien zouden zijn. En jawel enkele zaten op de heg of in de bomen langs de weg. Een ervan is gefotografeerd. 

Geelgors
Verderop in een boom bij de bosrand werd een buizerd waargenomen.
Ondanks de verre afstand is de opname van deze vogel, vinden we redelijk gelukt. 

BuizerdVlak bij de ingang van het bos hebben we een grote bonte specht gezien, die aan houtbewerking van een berkenboom deed. 

Grote bonte specht
De zwartkop hebben we gehoord. Holenduif hebben we gemist. Kramsvogels zijn niet (meer) waargenomen. Waarschijnlijk doorgetrokken..
Te veel om op te noemen. Een gemis voor de thuisblijvers.

Alles bij elkaar een geslaagde wandeling.


Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

Lelie

____________________________________________________________

 

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 25-3-2018

Je hoort ze wel, maar je ziet ze (bijna) niet

 

De Boomleeuweriken jubelden over de heide. Maar ze lieten zich niet zien. Vandaag zouden de waarnemingen van vogelgeluiden de visuele waarnemingen behoorlijk overtreffen. Maar wat klonk dat goed op deze vroege zondagmorgen in de Brunssummerheide! Met zijn vijven waren we al om 8 uur (zomertijd!) vertrokken. En niemand had er spijt van.
Vaak is er eerst het geluid en dan pas, als je geluk hebt, krijg je de vogel in het vizier. Zo ook vandaag. Horen we daar misschien een Kuifmees? En als je dan even later het vogeltje langdurig duidelijk in beeld krijgt, kun je weer een mooie waarneming noteren.

Brunssummerheide 2018

We staken de Rode beek over en liepen linksaf weer het bos in. En weer een prachtig geluid: de luide roep van een roofvogel. Een Havik wellicht? Ja, het was een Havik. Altijd handig als iemand een geluidsdrager bij zich heeft en je binnen een minuut zeker weet wat je gehoord hebt! Later hoorden we zo ook vast en zeker een Zwarte specht!
Voor al onze waarnemingen verwijs ik je naar het mooie overzicht van Chris Arets op onze website.
’s Middags maakten we nog vanaf hetzelfde vertrekpunt als deze ochtend een kleine wandeling met ons kleindochtertje. Vlak bij de parkeerplaats hoorden en zagen we een zwerm Goudhaantjes en in de verte lachte een Groene specht. Maar dat was vanmiddag, dus dat telde niet.

Frans Verlaan, 25 maart 2018

Lelie

____________________________________________________________

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 11-3-2018

Een Rode wouw vliegt al enkele weken rond het Rimburger bos 

 

Onmiskenbaar: dat was een Rode wouw! Weer zagen we de gevorkte staart van deze prachtige roofvogel. Nu hadden wij hem langer in beeld dan de vorige week. Hij is slanker dan de Buizerd en lijkt uit de verte wel enigszins op een Kiekendief.
Om 8.00 uur waren we met vijf deelnemers, waaronder drie heren, gestart met weer een mooie vogelwandeling. De vogels waren al goed ingezongen. Met name de Zanglijster begeleidde ons van alle kanten. Zij markeerden met hun zang hun territoria.
Veel vogels luidden op vergelijkbare manier het voorjaar in. Zo zagen we diverse paartjes: twee Buizerds die elkaar meer dan leuk vonden en ook een paartje Grote bonte specht. Bij de spechten konden we aan de rode nekvlek het mannetje goed van het vrouwtje onderscheiden. Heel mooi waren ook twee vechtende mannetjes Geelgors. 
Miet had de vorige keren heel goed opgelet en wist ons een smidse van een Boomklever aan te wijzen. Deze vogel zet beukennootjes vast in de ruwe bast van een eik en kan dan aan de slag met zijn maaltijd.

Boomklever

Het was weer een mooie vogelwandeling!
 

Frans Verlaan, 11 maart 2018

Lelie____________________________________________________________

 

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 04-3-2018

De wandeling verliep via vrijwel dezelfde route als de eerste dit jaar. De ergste kou was uit de lucht. Maar hier en daar was het verraderlijk glad.
Maar voldoende vogelgeluiden alom. Dan voel je de kou niet meer. Bij het home het lied van een vink en de roep van een lijster.  Verderop werden in het veld de inmiddels bekende reeën waargenomen.
Langs de weg richting Rimburg zijn, zoals uit onderstaande foto is af te leiden, diverse vogelgeluiden gehoord.

Vogels kijken en luisteren

Er werd zelfs een bosuil, een wouw en een kievit gezien. Voor het totale overzicht van waargenomen vogels zie de bijlage (Overzicht waargenomen vogels).
Verder wandelend viel het oog op de verlaten woning van een (kleine) vogel.
Een echt kustwerk.  

Vogels kijken en luisteren Ook attendeerde Frans ons op de schaaltjes van diverse zaden , die tussen de schors van een eikenboom waren geklemd. Typisch iets van een boomklever. Op  die manier haalt hij makkelijker het zaadje uit de schaal
Bij een uilenkast werd een holenduif gefotografeerd. 

Vogels kijken en luisteren Door lopend ontdekten we een boomklever, die een nestkastje aan het opschonen was. 

Vogels kijken en luisteren

Een van de vogels die we bij herhaling hoorden was het roodborstje. In de buurt van de camping hadden we het geluk om onderstaande opname te maken.

Vogels kijken en luisteren

We begonnen ons af te vragen of we vandaag geelgorzen zouden waarnemen in de buurt van het kapelletje. En jawel hoor ze waren er. 

Vogels kijken en luisteren

Let op de vertederende blik van ma gors naar pa gors.
In dezelfde buurt kwam een wouw overgevlogen. Waarschijnlijk dezelfde vogel die we eerder hadden gezien. Een rode wouw.
Toen we ook nog de veldleeuwerik hoorden en zagen overvliegen hadden we het gevoel van een geslaagde wandeling.


Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

Lelie

____________________________________________________________

 

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 25-2-2018

Waterspreeuw in de Anstelerbeek

Het was koud zondagmorgen 25 februari 2018. We waren met zijn vijven om 8 uur gestart voor een vogelexcursie rond de Craneweijer in Kerkrade. 

Vogels kijken en luisteren 25-2-2018
Vanaf de brug over de Anstelerbeek, vlakbij een bord met plaatsnamen in vreemde talen, deden wij meteen de belangrijkste en mooiste waarneming van die morgen: een heuse Waterspreeuw op een rotsblok in de stroomversnellingen van de beek. Dan voel je geen kou meer. Prachtig! Tot dusver had ik deze vogel alleen in de Ardennen waargenomen. Helaas was vandaag onze vaste vogelfotograaf verhinderd, zodat we jammer genoeg geen bewijsfoto hebben. Voorzichtig langs de beek lopend naderden we de plek waar we hem vanaf de brug hadden geobserveerd, maar de vogel was gevlogen. 

Vogels kijken en luisteren 25-2-2018
Een eind verderop stond een Blauwe reiger te kleumen langs de beekoever, fraai weerspiegeld in het water. 

Vogels kijken en luisteren 25-2-2018
We hoefden niet bang te zijn voor natte voeten of modderige schoenen, want de grond was stijf bevroren. Tegelijk kondigden de bloeiende katjes van wilg, els en hazelaar al het voorjaar aan. Ook menige vogel begon al enigszins op gang te komen met zijn gezang. Ze deden in ieder geval hun best! 

Vogels kijken en luisteren 25-2-2018
En niet alleen in Pyeonchang werd dezer dagen geschaatst! We zagen ook menige watervogel zich onwennig voortbewegen over het ijs. 

Vogels kijken en luisteren 25-2-2018


Het was een mooie vogelexcursie. Echt de moeite waard. 
In totaal hebben we 29 soorten waargenomen, zoals je kunt zien in het overzicht van Chris Arets.
Voor de volgende excursies zie het rooster op onze website, tik op deze link

Vogels kijken en luisteren 25-2-2018

Lelie

Frans Verlaan, 26 februari 2018
 

____________________________________________________________

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 18-2-2018

Vandaag hebben we de wandeling door het Rimburgerbos ongeveer in omgekeerde volgorde gelopen als de vorige wandeling.
Na nachtvorst was het stralend zonnig weer.
Bij het vertrek aan de uitgang van het terrein van het home werden we toegezongen door een vink. Een rollende slag met aan het einde siesterwiet.
Hoog in de bomen een groep bedrijvig ogende vogels ruim ter grootte van een merel. Het Bleken kramsvogels te zijn.
Ook werd het winterkoninkje gehoord alsook roodborstjes.
Verderop in het veld tussen de begroeiing zat een reiger te zonnen. 

Vogels kijken en luisteren

De gedachte die opkomt; een oudere reiger die wat zonneenergie probeert te vergaren.
Merels werden gezien ook werd het geluid van de boomklever gehoord.
Bij het kapelletje werd door onderstaand gezelschap enkele geelgorzen waargenomen. 

Vogels kijken en luisterenEen van de geelgorzen hebben we op de gevoelige plaat kunnen vastleggen.

Vogels kijken en luisteren
Na door de campingeigenaar bijgepraat te zijn over enkele zaken van de gemeente werd bij een haag een opname van een kramsvogel op de de grond gemaakt. 

Vogels kijken en luisterenDiverse heggenmussen werden gezien en gehoord. Alsook bonte spechten, houtduiven, kraaien, huismussen ect.
Beduidend diverser dan de vorige keer.
Al met al vonden de deelnemers het wederom een geslaagde dag. Voor alle waargenomen vogels zie de bijgevoegde overzichtslijst.

Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren 

IVN lelie

____________________________________________________________

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 4-2-2018
                                                                                                                            Vandaag de eerste van de vogel- en/of luisterdagen van 2018.
De gelopen wandeling ging bij het verlaten van het terrein bij het IVN home rechtsaf. Via de verharde weg richting Rimburg. Beneden voor Rimburg langs de bosrand richting Hoolgrub (“houten” heks). Vandaar richting en rond de camping terug naar het IVN home.
Wat hebben we onderweg gezien en/of gehoord aan vogels?
Onderstaand worden enkelen nader beschreven. Voor alle waargenomen vogels zie de onderstaande lijst samengesteld door Chris Arets.
Vlak bij het IVN terrein werd een roodborstje gefotografeerd gehoord hadden we hem al eerder.

Roodborstje
Verderop aan de rand van het bos waren twee spechten uiterst actief. Maar hoe we ook keken ze lieten zich niet zien. Laat zwijgen van fotograferen.

Vogels kijken en luisteren

Ook werden enkele merels waargenomen. Deze zijn in aantal alhier behoorlijk afgenomen.
Verder lopend werden we verrast door een zwerm huismussen. Deze zijn reeds enkele maanden niet meer op de voertafel achter ons huis waargenomen.


Op onderstaande foto is het gezelschap te zien. Sommigen  zonder hoofdbedekking en zonder handschoenen. Maar dat was meer voor de foto. Want het was koud. 

Vogels kijken en luisterenDit is ook goed te zien aan de houding van een van de  waargenomen houtduiven.

HoutduifVerder werd de boomklever en het winterkoninkje enkele keren gehoord. Al bij al voor het tijdstip van het jaar een redelijk aantal waarnemingen.

Chris Arets en Jan van Overmeeren


IVN lelie