Ubach over Worms
Landschap
maandag10jul2017

Zomerwandeling 2017

Beste Leden,

Op  zondag 06 augustus 2017 organiseert onze afdeling een zomerwandeling. Deze voert ons naar de waterrijke omgeving van de Hompesche Molen, nabij Stevensweert, en is bedoeld voor leden van onze afdeling met hun gezinsleden,  familie en bekenden.

We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Kerk van Lauradorp te Ubach over Worms Voor het carpoolen vragen we een bijdrage van € 2,--.  

De wandeling starten wij om ca 11.00 uur in het gezellige centrum van Stevensweert en is ongeveer 9 km lang.  De duur van de wandeling schatten wij in op 3 uur. Vanuit het vestingstadje Stevensweert lopen wij deels langs het water in de richting van de Hompesche Molen. Deze molen is eigendom van Natuurmonumenten. In de molen is een gezellige eetgelegenheid gevestigd.                                                                                     Vanaf de molen zullen wij een rondje rond de prachtige Molenplas gaan maken. Het rondje om de Molenplas zelf is 5,8 km lang. Het mooie natuurgebied met ruige oevers is ontstaan na de grindwinning.           Neem de verrekijker mee, want misschien kunnen wij de volgende vogels spotten: Kleine plevier, oeverloper, bosrietzanger en rietgors, kokmeeuwen, visdieven en….. Het gebied wordt begraasd door Galloways en Koniks (Konik betekent in het Pools “paardje”). Tot 2000 jaar geleden stonden er ooibossen aan de Maasoever. De bomen stierven af, vielen om, en werden bij de ontgrinding als fossiele bomen opgedregd. Om de wandelaar te plezieren heeft men deze bomen neergezet als monumenten van de natuur. Na het rondje rond de Molenplas lopen wij via de Hompesche Molen dezelfde weg terug naar Stevensweert.

Hebben jullie interesse om mee te genieten van deze wandeling?Meld jullie dan aan via e-mail claj.arets@hotmail.com of per telefoon 045-5413453 of mobiel 0643485155 t/m donderdag 03 augustus 2017.

Deelnemers die rechtstreeks naar de startplaats willen reizen worden verzocht dit kenbaar te maken bij de aanmelding. 

Wij gaan uit van een grote opkomst!  Dus tot zondag 06 augustus 2017.

Tip: Neem voldoende drinken, lunchpakket en zonwerende hoofdbedekking mee. 

Namens IVN-afdeling Ubach over Worms.

Chris Arets.