Ubach over Worms
Biodiversiteit
maandag11feb2019

Tiny Forest


Een Tiny Forest in je achtertuin?

 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Waar het via de bekende bosbouwmethodes vaak jaren duurt om volwaardige bossen aan te leggen, zorgt de bijzondere plantmethode bij een Tiny Forest ervoor dat bomen snel groeien en dus snel zichtbaar resultaat wordt geboekt. Een Tiny Forest is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en andere kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal van een Tiny Forest over de Nederlandse natuur en buurtbewoners krijgen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op een prettige en gezonde plek. 

Wil jij een Tiny Forest in jouw achtertuin aanleggen? Of samen met de IVN-afdeling op een stuk beschikbare grond? IVN zoekt 50 particulieren (of stichtingen of verenigingen) die zelf een Tiny Forest willen aanleggen in de tuin (of op eigen grond), om zo ruimte voor biodiversiteit te creëren. Deze 50 particulieren laten zien hoe leuk én gemakkelijk het is om zelf iets te doen voor de biodiversiteit en klimaatverandering.


Diverse particulieren, waaronder Karin van Toor van IVN-afdeling Rijk van Nijmegen, zijn in eigen achtertuinen aan de slag gegaan. Zo zijn op eigen initiatief inmiddels vier particuliere Tiny Forests aangeplant. Dit soort initiatieven juichen we toe en gaan we de komende twee jaar actief ondersteunen.

IVN stelt een handboek, online instructievideo’s en een bedrag van € 1.000,- beschikbaar voor 50 particulieren. Hiernaast volgen zij een cursus Tiny Forest aanleg. Met dit do-it-yourself-pakket en de cursus als onderbouwing leggen 50 particulieren een Tiny Forest aan in hun eigen achtertuin. We nodigen hen vervolgens uit om mee te doen aan publiekscampagnes en om de biodiversiteit van hun Tiny Forest te monitoren.

Dit voorjaar selecteren we de eerste 25 particulieren die in het najaar van 2019 gaan planten. In het voorjaar van 2020 selecteren we opnieuw 25 particulieren. Kijk voor meer informatie, de selectiecriteria en om je aan te melden (tussen 15 april en 16 juni) op: www.ivn.nl/tinyforest/achtertuin 

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten via tinyforest@ivn.nl 

Tiny Forest

Lelie