Ubach over Worms
woensdag21sep2016

Schoolprogramma

Dinsdag 20-09-2016 was onze eerste dag van het             schoolprogramma 2016-2017

Vandaag was groep 5 van basisschool de Wegwijzer bij d'r Slieënberg op bezoek.

Na een korte inleiding van Frans met het thema oogsten,  konden de kinderen buiten nog even alles in het echt zien liggen.

Vervolgens werd de groep in tweeën verdeeld , groep 1 bij Ger en groep 2 bij Chris en Thea. Door het bos en langs de velden was een route gemaakt, waar alle aspecten, met het thema oogsten aan bod kwamen.

Enthousiast zoals altijd gingen de kinderen van start en viel me op dat ze echt wel met de dingen bezig waren.

Er werden veel zaaddragers en besdragers gevonden, en soms wisten ze de naam van deze zaaddragers en besdragers ook.

Bij terugkomst moesten er nog wat vragen beantwoord worden en dat deden ze ook zeer goed.

Bij de vraag welke noot beslist niet in het bos groeit, kregen we uit de groep van Ger een super antwoord:

Een van de meisjes zei aarzelend: Muzieknoten meneer.

.Na afloop kreeg ieder kind twee appels mee, een uit de winkel en een uit eigen tuin van Jan Spierts.

Namens de Werkgroep hartelijk dank voor weer een mooie middag