Ubach over Worms
Insecten
woensdag07okt2020

Petitie tegen bijensterfte

Beste mensen,

Zoals de meesten zullen weten, is zelfs met de huidige normen is in de afgelopen 30 jaar in Nederland en Duitsland al ca. 70% van onze insecten verdwenen.

Niet moeilijk om in te schatten wat er gebeurt wanneer de normen voor pesticiden zouden worden verruimd…. 

En te gek voor woorden dat dit zelfs wordt overwogen!

Voor iedereen die de petitie tegen het toestaan van (nog) meer bijensterfte wil ondertekenen, doe dit via:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/minister_carola_schouten__

Nadere info:

Over een paar weken beslist landbouwminister Carola Schouten hoeveel bijen mogen sterven door pesticiden!

In de EU wordt nieuwe wetgeving gemaakt over het beschermen van bijen en minister Schouten beslist namens Nederland mee. Al 7 jaar (!) wordt deze wetgeving om bijen beter te beschermen tegengehouden door fabrikanten die landbouwgif maken. Wilde bijen en hommels zijn veel kwetsbaarder voor pesticiden dan honingbijen. Schouten lijkt nu te zwichten voor de lobby en is van plan in te stemmen met een voorstel dat mogelijk 20% sterfte van honingbijen toestaat, terwijl onafhankelijke wetenschappers het erover eens zijn dat meer dan 7% bijensterfte onacceptabel is. Als we de toekomst van de insecten en daarmee onze voedselvoorziening willen garanderen, is het belangrijk om juist wilde bijen en hommels goed te beschermen. Als zij de pesticiden-testen overleven, dan doen honingbijen dat zeker ook! 

Schouten en de EU stemden eerder voor een verbod op drie belangrijke soorten bijengif - een geweldige overwinning - maar proberen het afgezwakte Bijenrichtsnoer er nu stilletjes door te drukken. Deze zal het beschermende effect van het eerdere verbod ongedaan maken en dat kunnen we niet laten gebeuren. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat het volledige Bijenrichtsnoer ingevoerd moet worden met maximaal 7% bijensterfte en een goede bescherming van wilde bijen en hommels. Als wij ons massaal aansluiten bij deze oproep kan Schouten niet om ons heen.

Teken de petitie om het zoemende hart van onze natuur te redden!

Meer lezen over deze actie en achtergrondinformatie: bezoek onze actiepagina https://bijenstichting.nl/bijenrichtsnoer/

 

Bron:
Sonne Copijn; bestuurder Bee Foundation
Maaike Molenaar; voorzitter Bijenstichting
Afbeelding eigendom van kisstheground.com

Ons allen veel succes gewenst met het vervolg…!!