Ubach over Worms
Natuur
zaterdag03jun2017

Levensloop Koninginnepage

Van een piepklein rupsje tot een prachtige Koninginnepage.        

Op 15 augustus 2016 ontdekte ik op het blad van de Kruidvenkel in mijn tuin een aantal op vogelpoepjes gelijkende rupsjes. Lees-verder