Ubach over Worms
(Zoog)dieren
woensdag18dec2019

Jaarlijkse paddentrek

Ze zijn nu nog in winterslaap, maar van half februari tot april trekken padden en andere amfibieën weer van hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. Dit verschijnsel staat bekend als de paddentrek. Het fenomeen paddentrek of amfibieëntrek doet zich voor zodra de nachttemperaturen een waarde bereiken van minimaal 8°C. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken. Bij grote populaties kan dit om duizenden dieren per nacht gaan!

Padden en verkeer:

Ook in de gemeente Landgraaf worden er door de 2 afdelingen van het IVN maatregelen getroffen om de paddentrek zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. De werkzaamheden zullen  plaatsvinden rondom de Mensheggerweg, Rouenhof en Overstehofweg door IVN De Oude Landgraaf en aan de Scherpenselermolenweg, Broekhuizenstraat, lindegracht en Rinckberg door IVN Ubach over Worms. Om zoveel mogelijk verkeersslachtoffers te beperken worden er paddenschermen geplaatst, waarbij de dieren in emmers worden opgevangen om vervolgens veilig naar hun voortplantingsgebied te worden gebracht. Ook het plaatsen van borden, om verkeersdeelnemers te attenderen op mogelijk overstekende amfibieën behoort tot de maatregelen. Het IVN verzoekt dan ook alle bestuurders om hier rekening mee te houden en de snelheid aan te passen.

Vrijwilligers:

Dit alles is alleen te bewerkstelligen door tal van vrijwilligers die de dieren helpen bij hun jaarlijkse trek naar het water. Ieder jaar is er een flink aantal vrijwilligers nodig om de padden tegen het verkeer te beschermen. Helpende handen zijn altijd van harte welkom! Wilt u ook komen helpen om de kikkers, padden en salamanders veilig op hun bestemming aan te laten komen? Meld u dan aan als vrijwilliger bij een van beide onderstaande paddengroepen.

Voor meer informatie over de paddentrek kunt u ook op 17 januari om 19.00 uur terecht op de info bijeenkomst in het home van IVN De Oude Landgraaf aan de Puddelerweg 59 of via de website van:

IVN De Oude Landgraaf:  https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf     IVN Ubach over Worms: http://www.ivn.nl/afdeling/ubach-over-worms/ivn-home-dr-slieenberg

U kunt ook rechtstreek contact opnemen met de onderstaande projectleiders;

IVN De Oude Landgraaf:Dhr. F. Wachelder. Tel; 0649067997                           IVN Ubach over Worms: Mw. R. van der Werf. Tel; 0646540640

PaddentrekPaddentrek