Ubach over Worms
Vogels
woensdag24feb2021

De laatste leeuwerik?

Ergens hoog boven ons jubelde een onzichtbare vogel. Een Veldleeuwerik luidde als een echte lentebode het voorjaar in. Toen zagen we een stipje dat langzaam groter werd en ergens landde in het akkerland. Weer helemaal onzichtbaar.

Leeuwerik

Met mijn bescheiden apparatuur was het onmogelijk om hem te fotograferen en daarom heb ik tegen mijn gewoonte in maar een paar afbeeldingen van het internet geleend.

De Veldleeuwerik broedt  vanaf eind maart en heeft 2 tot 3 legsels per jaar. De nesten zijn gewoon in het open veld, maar zeer goed gecamoufleerd, net zoals de vogels zelf. Je ziet ze pas wanneer ze luidruchtig opstijgen naar grote hoogte.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de Veldleeuwerik nog een algemene broedvogel van het boerenland. Het aantal broedparen werd toen geschat op 500.000 to 750.000. In de jaren daarna zijn de aantallen achteruit gekelderd met zo’n 95%. De Veldleeuwerik staat zodoende op de Rode lijst. In het Waubacher veld heeft een kleine populatie nog goed stand gehouden. Tot nu toe tenminste! 

Straatnaam

Want helaas heeft de gemeente Landgraaf in het veld bij de Akerweg een zonnepark gepland, midden in een van de laatste leefgebieden van deze mooie beschermde vogel, die niet kan zonder openheid van het landschap. Een zonnepark is een gebiedsvreemd element en zou een grote verstorende werking hebben.

Nooit zag ik een leeuwerik boven een zonnepark vliegen of onder een zonnepaneel broeden. Open land zonder obstakels is wat zo’n beestje geweldig vindt. 

Leeuwerik

Bijna was mijn verhaaltje af, toen ik een berichtje kreeg van een zeer betrouwbare informant, dat de gemeente afziet van het realiseren van een zonnepark op deze locatie. Er was onvoldoende maatschappelijk draagvlak bij de inwoners van Landgraaf.

En bij de Veldleeuweriken!

 

Frans Verlaan,  23 februari 2021