Ubach over Worms
(Zoog)dieren
maandag13feb2017

Beversporen aan de Worm

De bever was in Nederland in 1826 uitgestorven. In 1988 werd gestart met de herintroductie. De gedachte daarbij was dat de bever in het waterrijke Nederland thuishoort en dat de bever een belangrijke rol speelt in de ecologie en een positieve invloed heeft op de biodiversiteit.

De herintroductie is inmiddels als geslaagd te beschouwen. In het voorjaar van 2016 bevonden zich in Nederland ongeveer 1700 bevers van minimaal één jaar oud. De beverpopulatie in Nederland groeit en zal de komende jaren nog verder toenemen.

Ook langs de Worm vielen al jarenlang beversporen te ontdekken en de laatste tijd zelfs in de directe omgeving van Rimburg. De herkomst van deze dieren is bij deskundigen nog onderwerp van discussie. Ieder voorjaar verlaat het grootste deel van de tegen de twee jaar oude bevers het ouderlijk territorium. Ze gaan dan op zoek naar een eigen plek en een partner om zelf een familie te stichten. En het gedeelte waar de Worm meandert en waar langs de kant veel houtige begroeiing aanwezig is, vinden de dieren blijkbaar heel aantrekkelijk. 

De foto’s geven een goed beeld van de sporen van hun vlijmscherpe tanden waarmee ze flinke bomen kunnen vellen. En dat allemaal vlakbij, hier bij Rimburg langs de Worm! 

Bever aan de WormBeversporen aan de WormBeversporen aan de Worm

Voor verdere foto's tik op deze link