Natuurbeleving

D’r Slieënberg’  

 

Steeds weer wordt ons de vraag gesteld of we het gebied rond                        D’r Slieënberg” wel moeten onderhouden. Het antwoord is een volmondig: “Ja”. Als we niets zouden doen aan het oprukken van de braam- en sleedoornstruiken langs de paden, als we de zuring zijn gang zouden laten gaan op de hooiweide, dan zou binnen afzienbare tijd deze omgeving overwoekerd zijn door deze plantensoorten. En een eenzijdige begroeiing zou dan ook als gevolg hebben dat er heel wat dieren uit het gebied zouden vertrekken, omdat het voedselaanbod voor hen niet meer aanwezig is.

Om dus een veelheid van soorten te behouden voor ons gebied is en blijft onderhoud noodzakelijk. Het is een groep van ongeveer 12 tot 15 vrijwilligers, die zich iedere woensdagochtend bezighouden met dit onderhoud. De sleedoorn en bramen worden met de zeis en/of de bosmaaier aangepakt. De zuring op de hooiweide moet er met wortel en al uit. Een behoorlijke klus!

In het bos zelf moeten we ervoor zorgen dat er voldoende lichtinval blijft voor de verscheidenheid aan onderbegroeiing. Daarom is het noodzakelijk om soms het bos uit te dunnen. Het zijn dan meestal zwakke of zieke bomen die het loodje moeten leggen.

Vaak moet er handmatig met de zeis gemaaid worden om ervoor te zorgen dat andere, minder voorkomende, planten tot zaadvorming kunnen komen. Dit alles moet verder gebeuren buiten de broedtijd van onze vogels om. Vogels die vaker de dichtere struiken gebruiken om er hun nest te bouwen. Het onderhouden van het gebied gebeurt dan ook niet lukraak maar er gaat steeds een planning aan vooraf van wat niet kan of mag om de natuur zo min mogelijk te storen.

Daarnaast moeten ook de takkenrillen rond de verschillende locaties worden hersteld en aangevuld en moet de biologische vijver van eventuele overwoekering door algen worden gevrijwaard. En aangezien we regelmatig bezoek krijgen van basisschoolkinderen, die door onze werkgroep Jeugd en Educatie eens per maand in aanraking worden gebracht met allerlei verschijnselen in de natuur, moet het gras rond ons home en de beplanting in en rond de verzamelcirkel ook kort gehouden worden.

Door de veelheid aan werkzaamheden is het dan ook zaak zo regelmatig mogelijk de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Dankzij onze enthousiaste groep vrijwilligers lukt dat, maar hulp is altijd welkom.

BiggekruidBiggekruidGelderse roosGelderse roosKlein hoefbladKlein hoefbladBitterzoetBitterzoetZwarte toortsZwarte toortsPeenPeen