Jaarprogramma 2018


IVN Ubach over Worms

                         In samenwerking met

 

IVN Kerkrade

IVN Ubach over Worms heeft zich ten doel gesteld om binnen het gebied van Ubach over Worms en omliggende plaatsen ertoe bij te dragen, dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving. 
We doen dit door het organiseren van wandelingen, lezingen, landschapsonderhoud, scholenwerk en jeugd-activiteiten.Heeft u interesse om deel te nemen aan dit soort evenementen, of wilt u zelfs een steentje bijdragen aan een van deze activiteiten, neem dan contact op met ons secretariaat.

Aanmelden voor de wandelingen van afdeling Ubach over Worms graag 1 week van te voren bij het secretariaat.

Secretariaat IVN Ubach over Worms:                                               Babylonstraat 4, 6418 TN Heerlen
tel. 045 - 541 34 53                                         e-mail:claj.arets@hotmail.com                                       www.ivn.nl/afdeling/ubach-over-worms                           facebook.com/ivnparkstad 

Geef uw e-mail adres door en blijf op de hoogte van onze activiteiten.
IVN home d’r Slieënberg, Steenenbergweg 8, Landgraaf                                   (aan de rand van het Rimburgerbos).   ________________________________________________________________________________                                            

Zondag 23 september: Ubach over Worms Vogelexcursie rondom de Cranenweijer.Vertrek: 7.00 uur bij de kerk van Lauradorp of om 7.15 uur parkeerplaats tegenover Kasteel Erenstein, Brughofweg 25 te Kerkrade. 

Zondag 23 september: Kerkrade Wandeling tussen Margraten en Cadier en Keer. 
Wandeling van 9 km over veld- en boswegen door het golvende landschap naar het Plateau van Margraten. Lunchpakket mee.Carpoolen: € 2,50 p.p. 
Vertrek: 10.00 uur parkeerplaats Continium, Hamboweg te Kerkrade
             Leiding: Marlous Fox (tel. 045 - 541 26 50). 

Dinsdag 25 september: Lezing Van boom tot plank door Iris Laven.
Iris geeft eerst een algemene inleiding welke soorten hout we gebruiken, welke bomen hierbij horen, hoe ze eruit zien en waar ze op de wereld voorkomen. We gaan niet alleen luisteren, maar ook praktisch aan de slag. We gaan met binoculairs de structuur van het hout bekijken en leren zo ook de verschillende soorten hout te herkennen.
Aanvang: 20.00 uur in het IVN home, Kaffebergsweg 2a te Kerkrade.

Zondag 7 oktober: Herfstexcursie Wilhelminaberg.
Het is herfst, dus is het paddenstoelentijd. Omdat de natuur echter haar eigen grillen heeft, noemen we het geen paddenstoelenexcursie. We kijken dus ook naar andere zaken, zoals gallen, de laatste bloeiende planten, trekvogels en diersporen.
Leiding: Martin Zilverstand (tel. 045-5456777). Vertrek: 10.00 uur parkeerplaats Winselerhof. Tunnelweg 99, 6372 XH Landgraaf.

Dinsdag 9 oktober: gidsenvergadering IVN Kerkrade.
Tijdens deze avond plannen we het jaarprogramma voor 2019. Iedereen is welkom om bij te dragen aan ons programma voor het nieuwe jaar. Dit mag een eenmalige of regelmatig terugkomende activiteit, lezing, wandeling of iets anders zijn, mits het raakvlakken heeft met natuur of heemkunde. Samen maken we het IVN tot een gezellige vereniging. Aanvang: 20.00 uur in het IVN home, Kaffebergsweg 2a te Kerkrade.

Zondag 14 oktober: Herfstwandeling Wurmtal door IVN Ubach over Worms.
Een 10 km lange wandeling door het Wormdal tussen Bardenberg en Aken. We bezoeken Burg Wilhelmstein en lopen door het Paulinenwäldchen. Carpoolen: € 2,50. p.p.Denk aan lunchpakket.Vertrek:10.00 uur kerk Lauradorp te Ubach over Worms.
Aanmelden: graag 1 week vantevoren: claj.arets@hotmail.com of  tel. 045-5413453.

Zaterdag 27 oktober: Nacht van de nacht. Jaarlijks wordt in de nacht dat de klok teruggezet wordt aandacht geschonken aan de nachtelijke gebeurtenissen. Kom en ontdek de nacht!. Aanvang:19.00 uur, einde rond 21.45 uur 
Leiding : Olaf Op den Kamp (tel. 06-22188175)

Zondag 28 oktober: Ubach over Worms Vogelexcursie door de Schinveldse bossen. Vertrek: 7.00 uur bij de kerk van Lauradorp.

Zaterdag 3 november: 
Nationale Natuurwerkdag: help je mee?
Tijdens de nationale Natuurwerkdag gaat jong en oud mag weer meewerken in de natuur De exacte locatie en het project weer werken in de natuur. Locaties nog niet bekend. 
Aanmelden en meer info: www.natuurwerkdag.nl

Dinsdag 20 november: Lezing over natuurpark La Brenne door Mai Arets en Corrie Meijer.
La Brenne is een natuurpark vlakbij Chateauroux in Midden-Frankrijk.Veel 'Etangs'  worden gebruikt voor de viskweek. Andere zijn aangekocht door natuurorganisaties en vormen nu een belangrijk leefgebied voor watervogels en amfibieën. Aanvang: 20.00 IVN Home Kerkrade

Zondag 25 november: Ubach over Worms Vogelexcursie door het Rimburgse bos.
Vertrek: 7.00 uur bij de kerk van Lauradorp.


Vrijdag 14 december: Ubach over Worms  Kerstviering voor leden en donateurs. Aanvang:19.30 uur IVN home d’r Slieënberg.


Cursus vogels kijken en luisteren. 
IVN Ubach over Worms organiseert een vogelcursus. Deze is bedoeld voor mensen die interesse hebben in het kijken en luisteren naar vogels. Naast de reeds in het overzicht genoemde vogelexcursies trekken we er gedu- rende het jaar regelmatig op uit om de vogels in en rond het Rimburgerbos te observeren. 
Vertrekpunt: IVN-home d’r Sieënberg.
Data: 4 februari (9.00 uur), 18 februari (9.00 uur), 4 maart (8.00 uur), 11 maart (8.00 uur), 8 april (7.00 uur) en 29 april (7.00 uur).
Info en aanmelden: voor alle vogelexcursies bij het secretariaat van IVN Ubach over Worms. 

IVN Wormdalkids. 
Enkele ouders met veel kennis van de natuur ontdekken en onderzoeken al spelenderwijs met kinderen in elk sei- zoen de natuur in en rondom het Wormdal. Alle kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid te zijn van IVN. Deelname is gratis, een vrije gave welkom. Voor kinderen van 6-12 jaar zijn expedities gepland op 21 januari (winter), 10 juni (slootjesdagen) en 25 augustus (vleermuistocht). Voor de kleintjes is er een kabouterpad op 13 mei en 21 oktober. Aanmelden: uiterlijk 3 dagen tevoren bij Sylvia.spierts@gmail.com of tel. 045-5660910 of stuur via facebook pagina ‘Wormdalkids’ een bericht. 
 

IVN Lelie