Foto's & Video's

De foto's en video's zijn gemaakt door leden van IVN Ubach over Worms

________________________________________________________________________________

IVN Ubach over Worms behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten en foto's). De informatie die op deze website staat, mag voor niet-commerciële doeleinden vrij verspreid worden en uitsluitend onder voorwaarde van duidelijke bronvermelding (bron: IVN Ubach over Worms). Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IVN Ubach over Worms foto’s over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.