Foto & Videoboek

 

Foto's en video's in dit foto-en videoboek zijn o.a. gemaakt door leden:

Jaques Pöschkens
Pieter van der Werf
Frans Verlaan
Herman Langen
Ger Beckers                    
Ger Cup
                                                                                                            
van IVN Ubach over Worms 

                                                                         

Voor het gebruik en of plaatsen van foto's en video's dient toestemming gevraagd te worden aan de fotograaf. Een fotograaf heeft automatisch het auteursrecht op zijn foto('s)en video('s), ook als hij dat er niet expliciet bij gezet heeft. Het maakt overigens niet uit of de foto('s)en video('s) van een professionele fotograaf is of van een amateur. Ook de maker van een vakantiefoto of video heeft auteursrechtelijke bescherming en mag dus zelf bepalen of en hoe zijn foto gebruikt mag worden. Om andermans foto of video te gebruiken dient eerst toestemming te worden gevraagd aan de rechthebbende.

Neem dan contact op met IVN Ubach over Worms