Algemeen

Het Groot Vliegend Hert is de grootste soort van de Hertenkevers. Het mannetje met zijn enorme kaken kan wel een lengte van 4 tot 8 cm bereiken, afhankelijk van temperatuur, vochtigheid,  voeding, etc. 

Mannetje Groot Vliegend Hert

Groot Vliegend Hert  (Foto: J.Damoiseaux)

Het duurt 4 tot 8 jaar voordat hij zich van eitje tot volwassen kever heeft ontwikkeld. In deze periode moet hij allerlei negatieve invloeden weerstaan zoals droogte, wateroverlast, sterke vorst; voedselgebrek etc.. Maar ook als de kever volwassen vanuit zijn broedstoof( houtmolm op een diepte van 40-80 cm) tevoorschijn komt om voor het nageslacht te zorgen, zijn er heel wat predatoren die een gevaar voor hem vormen.

Kraaiachtigen, das, vos, vleermuis………..en zelfs de mens d.m.v. het verkeer zijn zijn vijand.

Bescherming:

Door de lange ontwikkelingsduur en alle negatieve invloeden is het aantal kevers de laatste tientallen jaren behoorlijk teruggelopen. Je mag je gelukkig prijzen als je er tegenwoordig een tegenkomt. De soort is dan ook door de Europese wetgeving en de hiervan afgeleide Nederlandse Faunaregels in ons land wettelijk beschermd. De kever komt nog slechts in een paar gebieden in Nederland voor zoals op de Veluwe en Zuid Limburg (oostelijk deel). De Gemeente Landgraaf mag zich gelukkig prijzen met nog enkele plekken waar hij voorkomt.

Het is alweer 7 jaar geleden dat de Gemeente Landgraaf een stukje grond in eigendom nam aan de Bungweg (Groenstraat –Oost) en daar een z.g. broedstoof inrichtte. Dit gebeurde i.s.m. het IKL (Stichting Inrichting Klein Landschap) en de plaatselijke IVN-afdeling Ubach o/ Worms. Ook op diverse andere plekken werden toen broedstoven aangelegd en info- en waarschuwingsborden geplaatst.

Onderhoud en nieuwe inventarisatie:

Eind 2017 was de broedstoof aan de Bungweg aan een grondige onderhoudsbeurt toe.

Projekt Bungweg : vóór- en tijdens de grote onderhoudswerkzaamheden

groot vliegend hertgroot vliegend hert

(foto’s: Leo Offermans).

De Bungweg, 50 jaar geleden nog een “holle weg” met aan beide zijden nog  eikenbomen van 150 jaar of ouder, was een van de plekken waar de kever een geweldige leefomgeving had. Hij houdt n.l. het meest van door wit-rot aangetaste oude wortels van eikenbomen waarin hij zich kan voortplanten. Ook heeft hij voorliefde voor eikenbomen als sap-boom om zich te voeden gedurende de voortplantingstijd van eind mei tot begin augustus.

Maar , mede  door onverstandige besluiten van mensen, zijn deze heel oude bomen nagenoeg verdwenen.

Zo was de onderhoudsbeurt van de broedstoof aan de Bungweg nu dringend noodzakelijk omdat de grond ging verschuiven richting de oprit van een van de bewoners. De broedstoof is daarom door de Gemeente Landgraaf, na overleg met IKL en het IVN, door een kundig hoveniersbedrijf weer op een verantwoorde wijze aangelegd. Tevens zijn er, door wit-rot aangetaste,  nieuwe eikenstammen  van het IVN in de grond aangebracht, zodat de broedstoof de komende 10-20 jaar in stand zal worden gehouden.

Ook andere broedstoven zullen in 2018 door het IVN worden vrijgemaakt van de overwoekerende begroeiing en, daar waar nodig, opnieuw worden aangelegd.

Verder is het plan om via een uitgebreide waarnemingsgroep een nieuwe inventarisatie te maken waarbij zoveel mogelijk gegevens zoals vindplaats, datum en tijd, geslacht, grootte etc. worden vastgelegd. Hierbij zijn foto’s heel waardevol. Al deze informatie zal door het IVN worden gebundeld en doorgegeven aan het IKL voor verdere verwerking.

Het IVN hoopt op deze wijze een beter inzicht te krijgen in de plekken waar deze dieren nog voorkomen. Het IVN roept dan ook de inwoners op om hun waarnemingen door te geven aan hun betreffende coördinator Leo Offermans mobiel : 06-31797976, waarbij waarnemer, foto’s, datum, tijd, plaats worden gevraagd.

                                                                                                                                   (Artikel opgemaakt door: Leo Offermans IVN-afd. Ubach o/Worms, mei 2018)

Lelie