Werkgroep Cursussen

 

Werkgroep Cursussen

Op dit moment coördineert het bestuur de cursussen die gegeven worden. Het gaat hierbij vooral om het organiseren van kortlopende cursussen zoals de cursus ‘Eten uit de natuur’ of een ‘Groencursus’ in modulen.

Voor 2023 staat er een Bomencursus in de planning.

In de 2de helft van maart 2022 start de Natuurgidsenopleiding die samen met de afdelingen Amsterdam en Amstelveen wordt georganiseerd. Deze opleiding loopt t/m juni 2023. Vanuit de afdeling Twiske zitten Barbara Koppen en Lidy Ridder in het opleidingsteam.
Docenten en mentoren van de 3 afdelingen werken in teamverband samen met het doel 56 cursisten op te leiden tot natuurgids.

Wie belangstelling heeft om een cursus op te zetten of een cursusonderdeel te organiseren wordt gevraagd contact op te nemen met het bestuur.
De cursussen kunnen over het gehele jaar gespreid gegeven worden.