Wachtlijst Natuurfotografie

De omvang van de werkgroep, in relatie met de beschikbare ruimte en te organiseren activiteiten, noodzaakt ons om belangstellenden voor de werkgroep op een wachtlijst te plaatsen.

Dat kunt u zelf doen door onderstaande gegevens in te vullen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

De werkgroep Natuurfotografie

Geef in het kort weer wat uw ervaring is met fotografie.
Geef in het kort weer waarom u wilt aansluiten bij de werkgroep Natuurfotografie.