Nieuwsbrief 384

Verplaatsing Algemene Leden Vergadering 2020

 In deze bijzondere tijd is het erg moeilijk om vooruit te kijken en plannen te maken. In eerste instantie was de ALV gepland op maandag 19 oktober in de veronderstelling dat verdere versoepeling van de Covid-19 maatregelen dan zal hebben plaatsgevonden maar van de andere kant wordt het dan wel een beetje “mosterd na de maaltijd”. Daarbij komt dat het aangekondigde vertrek van het bestuursleden, door diverse omstandigheden, niet zo lang op zich kan laten wachten.
 
Het bestuur heeft nu het voornemen om de ALV te houden op maandag 13 juli maar de wijze waarop deze wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal deelnemers. Naargelang het aantal zal gezocht worden naar een geschikte ruimte om bijeen te komen en is dit niet mogelijk dan zullen we over moeten gaan op video-vergaderen.
 
Om tot een goede voorbereiding te komen willen wij graag weten hoeveel deelnemers deel gaan nemen aan de ALV en om die reden wordt verzocht je vóór 6 juli aan te melden via het aanmeldformulier dat je via onderstaande link kunt bereiken. Na de aanmelding ontvangt u automatisch de agenda 2020 en de notulen 2019.
Het bestuur van de IVN-afdeling Tilburg

Aanmelden ALV: https://www.ivn.nl/afdeling/tilburg/aanmelden-voor-algemene-ledenvergadering-2020
 
Andrea Dekkers
Ria Jespers
Theo Biekens

---------------------------------------------------

Nieuws van Stichting 'Op Groene Voet'


Start Toffe Tilburgse ‘blauwe’ tuinen route op 20 en 21 juni

 
Tilburg - Tilburg staat met een groenpercentage van 19% het laagst op de lijst van Brabantse ‘groene’ steden, terwijl 40% van het bebouwde oppervlak in handen is van particulieren. Tilburgse tuinen zijn verhoudingsgewijs erg betegeld en dragen daardoor bij aan hittestress in de stad. Verschillende particuliere tuineigenaren stellen daarom hun tuin open voor geïnteresseerde bezoekers op 20 en 21 juni. 

Bezoek een Blauwe Tuin

Bij elkaar binnen kijken en inspiratie opdoen is één van de leukste dingen om te doen. Wat is een ‘blauwe’ tuin en hoe kan ik de mijne ‘upgraden’ naar een regen- en hittebestendig én natuur- en watervriendelijke tuin? Natuurlijk staat dit jaar de watervriendelijke tuin centraal. 
 

Aanmelden en bezoeken in coronatijd 

Daar waar de tuinen vorig jaar letterlijk open stonden, is er dit jaar een reserveringssysteem om bezoek te kunnen spreiden. Tuinen en bezoekers kunnen aangemeld worden via de website www.blauwetuinen.nl
 

1000 Blauwe Tuinen

Wat 2 jaar geleden begonnen is  als een burgerinitiatief vanuit stoichting OpGroeneVoet om anderen te ondersteunen wanneer zij een watervriendelijkere (blauwere) tuin willen, is uitgegroeid tot een zichtbaar resultaat: de 1000 blauwe tuinen zijn nóg niet behaald, maar wel is al goed te zien op een plattegrond waar men er mee bezig is. Het geeft een interessante kaart van Tilburg. Bekijk hem op www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg/kaart/
 

10 Tofste Tuintjes van Tilburg

Men kan ook zien wat men zelf nog kan doen in hun tuin door de tuinscore te berekenen en deze te verhogen. Tussen al deze tuinen wordt deze zomer gezocht naar mooie voorbeeldtuinen of juist tuinen een zichtbare verandering hebben ondergaan. #ToffeTilburgseTuinen. Het project zal eindigen in oktober met het uitdelen van prijzen aan de ‘Tofste Tuintjes van Tilburg’. 

Toffe Tuinen - open route Tilburg - 20 & 21 juni

Voor de 4e keer organiseren we de open Toffe ‘blauwe’ Tuinen route, natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstandsnorm en een tijdsschema, maar net zo leuk! Het is enorm inspirerend om bij elkaar in te tuin te kijken naar watervriendelijke én gezondere tuintips.
De reeds aangemelde tuinen zijn zowel bijzondere 'samen'tuinen als die van particuliere tuineigenaren. Zie hier de plattegrond.
Aanmelden tuin kan via dit aanmeldformulier tot en met maandag 15 juni.
Erover vertellen en delen kan ook via dit Facebook event

Mocht u meer willen weten over Stichting 'Op Groene Voet', dan kunt u contact opnemen met
 
Stichting OpGroeneVoet - Projectcoördinator Janneke de Vries
06 21 925 978
Janneke@opgroenevoet.nl - www.opgroenevoet.nl

-----------------------------------------------

Nationaal tuinonderzoek

Tuinonderzoek: 81% wil iets extra doen voor de natuur


Uit het Nationaal Tuinonderzoek blijkt dat 81% van de deelnemers iets extra’s wil doen voor de natuur. Natuurmonumenten deed onderzoek naar ruimte voor natuur in Nederlandse tuinen. 43.942 mensen vulden de enquête in. Dat grote aantal laat zien dat ‘de groene tuin’ zeer actueel is. En dat is goed nieuws voor de natuur: ruim 56.000 hectare grond in Nederland is privétuin, als daar meer ruimte komt voor natuur, profiteren heel veel planten en dieren daarvan.
Door corona lijkt een herwaardering van de natuur te ontstaan. Dat uit zich niet alleen in vele bezoekers in natuurgebieden, maar ook in de manier waarop mensen met hun tuin omgaan. “Meer dan ooit werken mensen in de tuin en genieten ze van alles wat er dicht bij huis groeit, bloeit, zoemt en fladdert,”  zegt Mathiska Lont, boswachter bij Natuurmonumenten. En dat is goed nieuws voor de Nederlandse natuur. Nederlandse én internationale onderzoeken tonen keer op keer aan dat Insecten dramatisch afnemen. In de natuur hangt alles met elkaar samen: zonder bomen geen bloesem, zonder bloesem geen insecten, zonder insecten geen vogels. Juist die variatie is belangrijk om alles in evenwicht te houden. Ruim 56.000 hectare grond in Nederland is privétuin en daar werkt het precies hetzelfde: hoe meer variatie, hoe beter. De inrichting van tuinen is, zeker binnen de stedelijke omgeving, voor biodiversiteit zeer belangrijk.”

Grote bereidheid om iets extra’s te doen voor natuur
Respondenten werd gevraagd of ze wat extra’s wilden doen voor de natuur in hun tuin. Bijvoorbeeld of ze een rommelhoekje wilden maken, een waterbak neerzetten, een nestkast of insectenhotel ophangen. 81% van de deelnemers wil minimaal één ding extra doen voor de natuur. Het zijn kleine aanpassingen maar voor dieren van grote waarde. Koolmezen, egels, bijen of vlinders vinden zo voedsel, veiligheid en de mogelijkheid om zich voort te planten. De tuin is dan niet alleen een plek voor een kop koffie op het terras of de barbecue, maar ook een aantrekkelijker leefgebied voor dieren.

Hoe ouder hoe groener, hoe jonger hoe ambitieuzer
Opvallende uitkomst is dat oudere mensen een groenere tuin hebben. 67% van de mensen ouder dan 50 jaar heeft minder dan de helft van de tuin betegeld, tegenover 48% van de mensen jonger dan 50 jaar. Maar er is hoop: de jongere generatie heeft juist grotere ambitie om natuur meer de ruimte te geven in hun tuin. 63% van de mensen jonger dan 50 jaar geeft aan dat ze van plan is het komend jaar bestrating of schuttingen te vervangen door groen.

Weinig ruimte? The sky is de limit
Zorgen zijn er over de lage ambitie om tegels te verwijderen en te vervangen door planten. De respondenten geven aan dat ruimtegebrek vaak een reden is om een flink stuk betegeld te houden, waardoor er minder ruimte is voor planten. Mathiska: “Maar ook daar is een oplossing voor. heb je weinig ruimte, ga dan de hoogte in!” Veel respondenten zien dat ook in; van degenen die nu nog een kale schutting of muur hebben, geeft zestig procent aan dat ze die het komend jaar willen laten begroeien (53%) of vervangen door struiken of een heg (6%). “Een klimop neemt amper meer ruimte in dan een kale schutting. Hij biedt ons verkoeling en voor veel vogels is het een prima plek om een nestje in te bouwen.”

Natuurgebied in het klein
Nederland is rijk aan verschillende landschappen: bos, kwelders, heide, stuifzand, grasland. In Nederland komen zo’n 28.000 diersoorten voor, waaronder 200 soorten broedvogels en 20.000 soorten insecten. Natuurmonumenten werkt er hard aan om die gebieden te beschermen en te behouden. Maar ook tuinen vormen een belangrijk ‘landschap’ waar veel dieren kunnen wonen. Mathiska: “We willen mensen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen voor de natuur. En dat er heel vaak nog wel wat extra’s kan. Een struik, een waterbak, een nestkastje. Het hoeven geen grote verbouwingen te zijn, insecten en vogels maak je met kleine dingen al heel blij. Waarom zou je het dan níet doen?”
 
Het tuinonderzoek kan nog worden ingevuld tot 30 juni via www.natuurmonumenten.nl/tuinonderzoek. Onder de deelnemers wordt een tuin-make-over verloot.
Een verzameling tips om natuur meer de ruimte te geven staat op www.natuurmonumenten.nl/tuin 
Geïnteresseerden kunnen een gratis actiepakket met bloemzaadjes bestellen met nog veel meer tips en informatie over biodiversiteit in de tuin via www.natuurmonumenten.nl/actiepakket