Nieuwsbrief 370

Op 24 april wordt het boek 'Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging' gepresenteerd in het Natuurmuseum te Tilburg. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Alex Brenninkmeijer, voormalig Ombudsman van Nederland. Het onderwerp van het boek is met de PAS uitspraak en de stikstofcrisis actueler dan ooit. In het boek wordt niet alleen geanalyseerd wat er fout gaat in het beleid op dit terrein, maar er worden ook aanzetten gegeven voor succesvolle acties op dit gebied.

biodiversiteit boek