Nieuwsbrief 359

IVN openbare natuurwandeling in het Noorderbos op zondag 24 november 2019, 10.00 u.

De IVN-afdeling Tilburg organiseert haar maandelijkse openbare natuurwandeling deze keer in het Noorderbos bij Tilburg Noord. Het IVN is een vereniging die zich bezig houdt met natuur- en milieueducatie. Op zondag 24 november van 10.00 u. tot 12.00 u. is het mogelijk onder leiding van deskundige gidsen een kijkje te nemen in deze bijzondere omgeving. 

Het Noorderbos is aangelegd op de voormalige vloeivelden van de waterzuivering van de stad. Tientallen jaren werd hier het huishoudelijke en industriële afvalwater van de grootste verontreinigingen ontdaan en via de Zandley afgevoerd naar de Maas. Er is nog veel zichtbaar in het gebied wat aan die tijd herinnert.

Het Noorderbos is ontworpen door H+N+S Landschapsarchitecten, Utrecht, 1999. Het ontwerp accentueert de rechte lijnen van de in stand gehouden vloeivelden. De dubbele eikenlanen en de betonelementen benadrukken dat nog eens. In het Noorderbos is een aantal andere boomsoorten aangeplant dan die in de omgeving staan. Er is gekozen voor 2 contrasterende bostypen: eikenhakbos en gemengd parkbos. De volgende boomsoorten werden geplant: zomereik, wintereik, Amerikaanse eik, robinia, ruwe berk, zachte berk, populier, lijsterbes, vuilboom, jeneverbes, krenten-boompje en beuk. 

Nu in de herfst dragen bomen rijkelijk vruchten waarvan doortrekkende vogels smullen en de standvogels leggen er een voorraadje van aan voor slechtere tijden. Nog laat bloeiende planten zijn er te bewonderen. Maar laat u verassen wat de natuur ons die ochtend te bieden heeft!

Het vertrekpunt is de hoofdingang van het Noorderbos aan de Stokhasseltlaan. Die is te bereiken door vanuit Tilburg Noord de Stokhasseltlaan te volgen richting Loon op Zand en buiten de bebouwde kom van Tilburg de eerste verharde weg rechts in te slaan. Dat is juist voorbij de bocht naar rechts, onder een hoogspanningsmast. 

 

Tijd:
10:00 - 12:00 uur
Startlokatie
Het vertrekpunt is de hoofdingang van het Noorderbos aan de Stokhasseltlaan.
Overig:
Honden niet toegestaan

 

Noorderbos