Nieuwsbrief 327

IVN Avondwandeling Ommetje Riel

Dinsdagavond 10 juli wordt er met de IVN natuurgidsen gewandeld over een stukje van het Ommetje Riel. Riel is een duidelijk voorbeeld van een dorp met lintbebouwing. Het boerenkarakter van het dorp is nog prima te herkennen aan de vele oudere boerderijen. 

Het ommetje loopt aan de oostkant van Riel door het Riels Laag, het beekdal van de oude Leij. Deze zone is door het waterschap en Brabants Landschap ingericht als natte ecologische verbindingszone. Vanaf het Riels Laag gaan we weer via de Looienhoek en het Bels Lijntje richting dorp. 

Het Bels Lijntje is sinds 1989 een toeristisch fietspad. Van oorsprong een spoorlijn van Tilburg naar Turnhout (B).

Tijdens de avondwandeling zullen de natuurgidsen u uitgebreid vertellen of de natuur- en cultuurhistorische waarde van het gebied.

 

  • Start van de wandeling is om 19.00 uur,
  • Kruising Oude Tilburgsebaan/Goirlese weg/Vonderstraat.
  • Om 21.00 uur zijn we daar weer terug.
  • Deelname is gratis.

OmmetjeRiel