Nieuwsbrief 28 juni 2021

Openbare wandelingen 2021/2022

 
Gidsen van het IVN kunnen gelukkig de draad weer oppakken met de Openbare wandelingen.
Voor het seizoen 2021/2022 is het volgende programma bedacht:
 
Zondag 31-10-2021 - Halve Maan
Zondag 28-11 2021 - Moerenburg
Zondag 02-01-2022 - Bestuurswandeling 
Zondag 27-02-2022 - Gorp de Roovert
Zondag 27-03-2022 - Drijflanen
Maandag 18-04-2022 - 2e Paasdag: De Regte Heide (ovb)
Zondag 24-04-2022 - Noorderbos
Zondag  29-05-2022 - De Hoevens
Half juni - Slootjesdag
 
Vóór elke wandeling ontvangt u een nieuwsbrief met korte informatie over het gebied, de starttijd en de startplaats.
Nieuw is dat er gewerkt wordt met inschrijvingen, omdat we niet met een al te grote groep willen gaan wandelen. Het aantal deelnemers is dan ook vastgesteld op maximaal 20.
De a.s. nieuwe gidsen van de NGO krijgen de kans om ervaring op te doen met de Openbare wandelingen. 
Als het hun adoptiegebied betreft zullen zij ook een bijdrage leveren. 
 
De eerstkomende wandeling is in Halve Maan
Halve Maan is de naam van een natuurgebied, dat is gelegen tussen de Regte Heide in het noorden en Ooijevaarsnest in het zuiden. Het heeft een omvang van 125 ha.
Het betreft een complex van gemeentebossen, toebehorend aan de gemeente Goirle, dat in 1992 voor het symbolische bedrag van 1 gulden werd verkocht aan de Stichting Brabants Landschap. Het gebied bestaat voornamelijk uit naaldbos met Corsicaanse den, Europese lariks en Amerikaanse eik.
De afgelopen jaren is er in het gebied gewerkt aan een heidecorridor. Handig voor soorten als levendbarende hagedis en groentje, op hun trektochten van de hei naar dit ven ‘de Halve Maan’. De oevers zijn in fases vrijgesteld van bos. De corridorfunctie is versterkt door tussen de heide en het ven bos te kappen over een oppervlakte van 15 hectare. Door het afdammen en dichtgooien van bossloten blijven er onverwacht vennetjes staan en wordt het beekdal iets verderop indirect gevoed met kwelwater.
 
De wandeling is op zondag 31 oktober  van 10.00  tot 12.00 uur.
Startplaats is Klooster Nieuwkerk, 
Nieuwkerk 2 5051 PN Goirle (bij de IVN vlag).
Het maximum aantal deelnemers is 20.
Inschrijven is verplicht en gaat in volgorde van aanmelding.

Klik hier om u in te schrijven voor deze wandeling