Vooraankondiging Jubileumactiviteiten 40 jaar IVN afdeling Tilburg in Oktober 2023

Tilburg 8 augustus 2023

We bestaan in 2023  als IVN afdeling Tilburg 40 jaar en willen dit vieren in de maand oktober met  een aantal lustrumactiviteiten.

Er zullen in september voor iedere activiteit nog  uitnodigingen met mogelijkheden voor aanmelding worden verstuurd, maar we willen toch graag alvast de hoofdlijnen en data  van onze jubileumactiviteiten met alle leden delen, zodat jullie ze alvast in je agenda kunnen reserveren.

We starten op zaterdagochtend 7 Oktober aanvang 9:30 uur met een natuurwandeling onder leiding van Rob Vereijken voor onze gidsen met aansluitend een lunchbijeenkomst waarin we samen naar de toekomst kijken van ons gidsenwerk  en hoe we elkaar daarbij nog beter kunnen ondersteunen.

Op zaterdagochtend 21 Oktober aanvang 10:00 uur organiseren we een wandeling voor leden en hun partners in het gebied Trippelenberg/ Zaartbos, die zal worden verzorgd door IVN afdeling Mark en Donge. Als afsluiting van deze wandeling gaan we samen koffiedrinken met iets lekkers.

Tot slot houden we op  zaterdag 28 oktober vanaf 15.00 uur de afsluitende lustrumbijeenkomst in het scouting gebouw met als eerste activiteit de  “opening” van de natuurfoto’s die in het gebouw komen te hangen, daarna bieden we een drankje/borrel aan, aan alle leden en hun partners en zullen we een groot aantal van onze relaties uitnodigen om dit lustrum samen met ons te vieren. We eindigen deze middag/avond met een gezellig etentje in en achter het scouting gebouw met een gezellig kampvuur.

We hopen dat jullie er al warm voor lopen en gaan ervan uit dat velen van jullie op de komende definitieve uitnodigingen zullen reageren.

Namens het bestuur en de leden van de brainstorm werkgroep IVN Tilburg

Jos en Jac

Alie, Ria, Bernadette en Loes

Ontdek meer over

Deel deze pagina