Natuur(groot)ouder cursus

De natuur in met leraar en kinderen

Wordt u onze natuur(groot)ouder?

Samen met de leraar en kinderen natuur beleven daar waar het hoort: In de natuur! Op 23 september start een korte, graBs cursus voor natuur(groot)ouder waarin u de prakBjk van natuuronderwijs ervaart en meer inzicht verwerE om kinderen, onder supervisie van de leraar, te begeleiden in de natuur.

Het is belangrijk en leuk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten kennis kunnen maken met natuur en milieu. Verwondering staat centraal.

Natuurouders zijn (groot)ouders of andere vrijwilligers die het zinvol vinden en er plezier in hebben om samen met kinderen op onderzoek te gaan in de natuur.
Natuurouders helpen de leraren bij de organisatie en uitvoering van practische natuur- en milieulessen. De leraar blijft verantwoordelijk voor de les.
natuur-ouder 1

natuur-ouder 2De natuur(groot)oudercursus bestaat uit 7 lessen met theorie en praktijk. Een kleine greep uit wat er wordt geleerd:

  • ervaring opdoen met werkvormen en veldwerk
  • basiskennis van natuur en milieu opdoen of uitbreiden
  • inzicht krijgen welk lesmateriaal beschikbaar is
  • meer inzicht krijgen in de omgang met kinderen en hoe kinderen leren.