IVN- NatuurGidsenOpleiding (NGO) 2022-2023

NGO NGO

IVN Tilburg

Het maximum aan inschrijvingen/wachtlijst is bereikt en daarom is inschrijving niet meer mogelijk.

 

IVN Tilburg gaat op 25 januari 2022 starten met een IVN-NatuurGidsenOpleiding (NGO). Deze kaderopleiding duurt 1,5 jaar. 

De opleiding heeft als doel om cursisten op te leiden tot actieve IVN-ers, die zo toegerust worden dat zij breed inzetbaar zijn voor verschillende doelgroepen -van jong tot oud. De gediplomeerden zijn ook in staat om met deze verschillende doelgroepen aan de slag te gaan met een grote variëteit aan werkvormen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME) en Duurzaamheid. Deze activiteiten worden uiteraard door de gids (mede)georganiseerd.

De IVN-natuurgids anno 2022 is dus een zeer veelzijdig en breed inzetbare IVN-er. Deze IVN-gids werkt als vanzelfsprekend vanuit het Hart-Hoofd-Handen-principe.

Om dit te bereiken is er naast het opdoen van theoretische en praktische kennis van natuur en milieu, ook veel aandacht voor organisatorische, sociaal-communicatieve, didactische en uitvoerende vaardigheden.

Iedereen die lid is of lid wordt van het IVN en zich aangetrokken voelt tot de NGO kan zich inschrijven. Bij voldoende inschrijvingen gaat de NGO door. Er kunnen echter maximaal 32 cursisten aan de NGO mee doen. 

De opzet van de opleiding:

 • Per maand 2 lesavonden op dinsdag (19:30 – 22:00 uur) in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg; De NGO start en eindigt met een weekend (zaterdag en zondag). 
 • Per maand 2 excursies in en om Tilburg op zaterdagochtend van 9:00 – 12:00 uur;  
 • 3 dagexcursies : Zeeland, Biesbosch en Regte Hei
 • 2 verplichte weekenden: startweekend  op 25 en 26 januari 2020 en afsluitend weekend, incl. diploma-uitreiking  op 29 en 30 mei 2021;
 • Voor deze lesavonden en deze excursies geldt een aanwezigheid van 85%;
 • Werken in een vast groepje in een adoptiegebied, dat is een natuurgebied in of om Tilburg. Het werk bestaat uit eigen onderzoek naar flora, fauna en landschap, naast het uitvoeren van (verplichte) opdrachten vanuit de NGO. Elk adoptiegroepje krijgt een mentor vanuit het IVN toegewezen. Dit werk komt naast de lesavonden en excursies.
 • Uitvoeren van diverse andere verplichte opdrachten en daar een eigen (digitaal) dossier van bijhouden;
 • Het bedenken, organiseren, uitvoeren, presenteren en evalueren van de Educatieve Eindopdracht.  Voor deze opdracht kiezen de cursisten voor een activiteit binnen de vier hoofdthema’s van het IVN:
  • Kind & Natuur: bijv. samen met een IVN Gids ontdekken wat er in de poelen van de Drijflanen in Tilburg leeft;
  • Natuur & Gezondheid: Grijs, Groen en Gelukkig, een natuuractiviteit voor (dementerende) ouderen;
  • Natuur in de buurt: bijv.  bomen over bomen in het Leijpark in Tilburg; 
  • Natuur & Recreatie: bijv.  met een IVN gids al struinend ontdekken hoe mooi en boeiend de natuur in onze omgeving is.  

Deze opdracht wordt uitgevoerd door een klein groepje cursisten met eenzelfde interesse voor een hoofdthema en een bepaalde doelgroep. Elk groepje organiseert dus een activiteit op het gebied van NME en Duurzaamheid binnen het gekozen thema voor de gekozen doelgroep. 

 

Wat kun je met je diploma IVN-Natuurgidsgaan doen?

Heel veel! Daarom een kleine greep uit de mogelijkheden:

 • Praktische ondersteuning geven in het onderwijs (BO, VO);
 • Opzetten en geven van natuuroudercursussen voor het BO;
 • NME activiteiten organiseren en uitvoeren op een kinderboerderij;
 • NME activiteiten organiseren en uitvoeren voor een BSO;
 • IVN-specials: excursies organiseren en uitvoeren gericht op het onderzoeken en uitdiepen van een speciaal thema met andere IVN-ers/KNNV-ers;
 • Scholingsdagen organiseren en (laten) uitvoeren voor actieve IVN-ers van de eigen afdeling;
 • Voorlichting geven aan een breed publiek over NME en Duurzaamheid op bijvoorbeeld een Milieumarkt / Dag van het Landschap / Streekmarkt;
 • Mentor zijn bij de IVN-NGO;
 • Begeleider bij een IVN-Natuurcursus;
 • Docent zijn bij de IVN-cursussen van de afdeling;
 • Leiden van wandelingen (openbaar e/o op aanvraag);
 • Actief zijn met projecten voor ouderen: Grijs, Groen en Gelukkig; 
 • Natuurpaden uitzetten;
 • Actief inzetten voor het afdelingswerk op het terrein van bestuur en de diverse werkgroepen van de afdeling.

 

 Deelname aan de NGO 2022-2023  kost u 650,00.

Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.

U kunt zich helaas niet meer inschrijven.

Meer informatie?

Neem contact op met:

Alie Stofberg,  

Coördinator NGO 2020-2021. 

stofbergalie@gmail.com

06 51648968