IVN- NatuurGidsenOpleiding (NGO) 2019-2020

IVN Tilburg gaat in januari 2019 weer starten met een IVN-NatuurGidsenOpleiding (NGO). Deze kaderopleiding duurt 1,5 jaar. 

De opleiding heeft als doel om cursisten op te leiden tot actieve IVN-ers, die zo toegerust worden dat zij breed inzetbaar zijn voor verschillende doelgroepen -van jong tot oud. De gediplomeerden zijn ook in staat om met deze verschillende doelgroepen aan de slag te gaan met een grote variëteit aan werkvormen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME) en Duurzaamheid. Deze activiteiten worden uiteraard door de gids (mede)georganiseerd.

De IVN-natuurgids anno 2020 is dus een zeer veelzijdig en breed inzetbare IVN-er. Deze IVN-gids werkt als vanzelfsprekend vanuit het Hart-Hoofd-Handen-principe.

Om dit te bereiken is er naast het opdoen van theoretische en praktische kennis van natuur en milieu, ook veel aandacht voor organisatorische, sociaal-communicatieve, didactische en uitvoerende vaardigheden.

Iedereen die lid is van het IVN en zich aangetrokken voelt tot de NGO kan zich aanmelden. Aan de NGO kunnen maximaal 32 cursisten mee doen. Na de aanmelding volgt een intakegesprek met als gesprekspunten:

 • Actieve inzet voor IVN Tilburg;
 • Tijdsinvestering gedurende de NGO: lesavonden, excursies, veldwerk, opdrachten, presentaties, werkvormen, doelgroepen; 
 • Voldoen aan de opleidingseisen van de NGO;
 • Actuele (veld)biologische kennis;
 • Digitale vaardigheden.

De opzet van de opleiding:

 • Ca. 30 lesavonden op dinsdag in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg; De NGO start en eindigt met een weekend (zaterdag en zondag). 
 • Ca. 20 excursies in en om Tilburg op zaterdagochtend van 9:00 – 12:00 uur;  1 of 2 dagexcursies;
 • 2 verplichte weekenden: startweekend in januari 2019 en afsluitend weekend, incl. diploma-uitreiking in juni 2020;
 • Voor deze lesavonden en deze excursies geldt een aanwezigheid van 85%;
 • Werken in een vast groepje in een adoptieterrein, een natuurgebied in of om Tilburg. Het werk bestaat uit eigen onderzoek naar flora, fauna en landschap, naast het uitvoeren van (verplichte) opdrachten vanuit de NGO. Elk adoptiegroepje krijgt een mentor vanuit het IVN toegewezen. Dit werk komt naast de lesavonden en excursies.
 • Uitvoeren van diverse andere verplichte opdrachten en daar een eigen (digitaal) dossier van bijhouden;
 • Het bedenken, organiseren, uitvoeren, presenteren en evalueren van de Educatieve Eindopdracht. Deze opdracht wordt uitgevoerd door een klein groepje cursisten met eenzelfde interesse voor een bepaalde doelgroep en een activiteit op het gebied van NME en Duurzaamheid. Met name in het laatste halfjaar van de NGO ligt het accent op de praktische en theoretische aspecten van de Educatieve Eindopdracht.

Wat kun je met je diploma IVN-Natuurgids gaan ondernemen?

Heel veel! Daarom een kleine greep uit de mogelijkheden:

 • Praktische ondersteuning geven in het onderwijs (BO, VO);
 • Opzetten en geven van natuuroudercursussen voor het BO;
 • NME activiteiten organiseren en uitvoeren op een kinderboerderij;
 • NME activiteiten organiseren en uitvoeren voor een BSO;
 • IVN-specials: excursies organiseren en uitvoeren gericht op het onderzoeken en uitdiepen van een speciaal thema met andere IVN-ers/KNNV-ers;
 • Scholingsdagen organiseren en (laten) uitvoeren voor actieve IVN-ers van de eigen afdeling;
 • Voorlichting geven aan een breed publiek over NME en Duurzaamheid op bijvoorbeeld een Milieumarkt / Dag van het Landschap / Streekmarkt;
 • Mentor zijn bij de IVN-NGO;
 • Begeleider bij een IVN-Natuurcursus;
 • Docent zijn bij de IVN-cursussen van de afdeling;
 • Leiden van wandelingen (openbaar e/o op aanvraag);
 • Actief zijn met projecten voor ouderen: Grijs - Groen en Gelukkig; 
 • Natuurpaden uitzetten;
 • Actief inzetten voor het afdelingswerk op het terrein van bestuur en de diverse werkgroepen van de afdeling.

 Deelname aan de NGO 2019-2020  kost u 650,00.

Wil  je je inschrijven? Dat kan, maar wacht niet te lang! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 
Klik H I E R  om in te schrijven.

Meer informatie?

Neem contact op met:

Alie Stofberg,  coördinator NGO IVN Tilburg 2019-2020
stofbergalie@gmail.com
06 51648968