Contact Tilburg

Onderstaand de contactadressen van de IVN afdeling Tilburg:

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Andrea Dekkers
Penningmeester: Theo Biekens
Bestuurslid: Ria Jes[ers
bestuur@ivntilburg.nl

Secretariaat:
Andrea Dekkers
Waalwijkseweg 12
5071 RH Udenhout
Secretariaat@ivntilburg.nl

Penningmeester:
Theo Biekens
Moerkapellestraat 66
5045 LE Tilburg

NL 42 INGB 0005 5712 35
t.n.v. penningmeester IVN afd Tilburg e.o.
Penningmeester@ivntilburg.nl

Wandelingen op aanvraag:
Ria Jespers
Tel: 06-13350065
wandelingopaanvraag@ivntilburg.nl

Openbare wandelingen:
Fred Vermaat
ivnopenbarewandeling@ivntilburg.nl

Verenigingsonderkomen "IVN Kelder":

Kelderwerkgroep@ivntilburg.nl

Redactie Internet en nieuwsbrief
Theo Biekens
Moerkapellestraat 66
5045 LE Tilburg
Webmaster@ivntilburg.nl