Contact Tilburg

Onderstaand de contactadressen van de IVN afdeling Tilburg:

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jac Smeijers. tel. 06-31908340
Financiëel administrateur: Jos Bertens
Bestuurslid: Ria Jespers
bestuur@ivntilburg.nl

Secretariaat:
Secretariaat@ivntilburg.nl

Financiëel administrateur:
Jos Bertens
NL 36 TRIO 0338 9423 19 
t.n.v. IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie,
afdeling Tilburg.
Penningmeester@ivntilburg.nl

Wandelingen en natuuractiviteiten op aanvraag:
Ria Jespers
Tel: 06-13350065
activiteitenopaanvraag@ivntilburg.nl

Openbare wandelingen:
Fred Vermaat
ivnopenbarewandeling@ivntilburg.nl

Verenigingsonderkomen "De Groene Huiskamer"
Spoorpark 15, Tilburg
degroenehuiskamer@ivntilburg.nl

Redactie ('De Linde', website en nieuwsbrief)
Willy Weijtmans
redactie@ivntilburg.nl
webmaster@ivntilburg.nl