Activiteitenlijst IVN Tilburg

Binnen de vereniging IVN afdeling Tilburg worden, door een kleine groep actieve leden, vele verschillende activiteiten uitgevoerd en we komen altijd handen tekort.

Om een indruk te geven om welke activiteiten het gaat heeft de internet-redactie een beknopte opsomming gemaakt van deze activiteiten en misschien wekt het wel uw belangstelling.

Redactie

 • Electronische Nieuwsbrief
  • Het samenstellen van de nieuwsbrief op basis van aangeleverde kopij.
  • Het plaatsen van de nieuwsbrief op internet.
  • Het verzenden van de nieuwsbrief.
 • Verenigingsblad "De Linde"
  • Vaststellen kopijdata.
  • Verzamelen kopij.
  • Samenstellen "De Linde"
   • Bepalen lay-out en verzamelen foto's.
   • Kopij selecteren.
   • Redigeren van de aangeleverde teksten.
  • Definitief maken "De Linde".
   • Verzenden per post.
   • Verzenden via internet.
 • Onderhouden website IVN afdeling Tilburg
  • Via het landelijk IVN aangeboden tool de afdelingswebsite onderhouden.
  • Onderhouden contacten van informatieverstrekkers.

Ledenadministratie

 • Muteren landelijke ledenadministratie en donateurs.
 • Welkom heten of bedanken voor in- en uitschrijvingen.
 • Basisgegevens aanleveren voor inning contributies / donaties.
 • Contact onderhouden met landelijk IVN over ledenadministratie.
 • Controleren afdracht aan het landelijke IVN.
 • Op aanvraag etikettenbestand aanleveren.

Natuurfotografie

 • Exposities
  • Afspraken  maken met locatiebeheerder.
  • Locatie beoordelen op geschiktheid e.d..
  • Publiciteit organiseren zowel intern als extern.
  • Thema van de expositie bepalen.
  • Inlijsten foto's en voorzien van naamkaartjes.
  • Expositie inrichten en afbreken.
 • Presentaties organiseren.
  • Thema en tijdstip bepalen.
  •  Publiciteit verzorgen.
  • Afspraken met locatiebeheerder.
  • Beoordelen locatie.
  • Programma opzetten. 
 • Organiseren gezamenlijke fotografie-activiteiten.
 • Organiseren maandelijkse werkgroepavond.

  Overige faciliteiten

  • Onderhouden, openen en sluiten van de IVN "Kelder", het onderkomen van de IVN afdeling Tilburg.
  • Verzorgen van de catering zoals koffie en thee voorziening en alles wat daar direct of indirect mee samenhangt.
  • Beheren van info- en overige materialen.
  • Beheren van de bilbiotheek.
  • Faciliteren vergaderingen, lezingen, diavoorstellingen etc..
  • Gastheer voor o.a. eindejaarswandeling.
  • Organiseren vrijwilligersdag.
  • Catering verzorgen voor andere werkgroepactiviteiten.

  Cursussen

  • Het opzetten en uitvoeren van kort- en langlopende curssusen
  • Het ontwikkelen en onderhouden van het lesmateriaal.
  • Indien nodig inhoudelijk afstemmen met landelijk IVN

  Wandelingen

  • In overleg samenstellen van het programma van openbare wandelingen.
  • Aannemen en organiseren van de wandelingen op aanvraag.
  • Bemensen van de te organiseren wandelingen.