Tilburg
Natuur in de Buurt
Op
zondag30okt202210:00

IVN-wandeling Reeshofbos

De Reeshofdijk liep lange tijd door een heidegebied. Dit waren uitgestrekte heidevelden met vele vennen die, door slechte afwatering, meer op moerassen leken. Deze heidevelden sloten in het noorden aan op Huis ter Heide en in het zuiden op de huidige Blaak. Langs deze Reeshofdijk is begin twintigste eeuw een productiebos  aangelegd, het Reeshofbos. Dit boscomplex ligt ingeklemd tussen de in 1863 in gebruik genomen spoorlijn van Tilburg naar Breda en de wijk Reeshof. In dit bos werden, speciaal voor de Limburgse kolenmijnen, Grove dennen aangeplant. De Grove den groeit namelijk veel beter op onze hoge zure zandgronden dan in de kalkrijke Limburgse klei. Langs de meeste lanen, bedoeld voor afvoer van het hout werden Amerikaanse eiken geplant. Je ziet die indeling nog steeds als je door het bos loopt. Naast de Grove den en de Amerikaanse eik zijn toen ook o.a. Douglassparren en beuken in veel bosvlakken neergezet.

Inmiddels is de belangrijkste functie van Reeshofbos recreatie, een uitloopgebied voor de aangrenzende woonwijken. Bijvoorbeeld voor het uitlaten van de hond, de zondagmiddagwandeling, sporten, of een wandelingetje met de kinderen. Dankzij het door Tilburg in 2014 opgestelde streefbeeld, is het bos veilig en toegankelijk voor bezoekers op wegen en paden.

Het bos biedt een afwisselend beeld, dankzij de aanwezigheid van verschillende bosontwikkelingsfasen naast elkaar met verschillende soortensamenstelling. Markante bomen en boomgroepen hebben alle ruimte zich te ontwikkelen en dragen bij aan het bosbeeld en de afwisseling. Dieper in de bosvakken is er ruimte voor natuurlijke processen en het creëren van een natuurlijk boskarakter. Op veilige afstand van de wegen en paden is ruimte voor o.a. staand afstervend hout, open en lichte plaatsen en spontane houtopslag. Hierdoor is er in de bosvakken een grotere diversiteit aan boom- en struiksoorten aanwezig. De zwarte specht en de buizerd broeden hier vaak. De Amerikaanse eik geeft het bos in het najaar een mooie roodbruine kleur. 

Zondag 30 oktober
10.00 -11.30 uur
Start: Bij kruising Reeshofdijk – Donkpad

Aantal deelnemers : maximaal 20 personen.

Inschrijven is verplicht!

Klik daarvoor op deze link

 

Algemene informatie

maandag 17 oktober 2022 - 14:21