Ravon Texel

Ravon Texel is eigenlijk geen IVN werkgroep, maar de samenwerking is zo hecht en de activiteiten lopen erg in elkaar over. Daarom vermelden we hier deze groep ook.

IVN – RAVON  project “Heikikkers”
In overleg met het RAVON (Reptielen & Amphibiën Onderzoek Nederland) heeft een groepje liefhebbers van het IVN al enige jaren (2011-2015) de stand van Heikikkers in het duingebied van Bollekamer-Pieter Rozevlak gevolgd.
Daartoe werden in het voorjaar (April) in 9 poelen in het duingebied gezocht naar legsels (dril) van Heikikkers, die alleen in het duingebied voorkomen.
De Bruine kikker, die in dezelfde tijd paait op dezelfde wijze, is elders op Texel algemeen, o.a. in de omgeving van Den Burg, waar ze ook paaien in tuinvijvers.

In voorgaande jaren werden meestal toch wel 10 -100 legsels in het gebied gevonden, maar het afgelopen jaar werden geen legsels van Heikikkers gezien. Dat betekent nog niet dat ze er niet waren, maar wel dat er heel weinig waren.
Heikikker wijfjes produceren één legsel. De sterke afname van het aantal legsels geeft dus aan dat de aantallen volwassen Heikikkers in het gebied sterk is achteruit gegaan en dat ze momenteel uiterst schaars zijn geworden.
Het is niet duidelijk of dit een normale variatie is in de stand van de kikkers, of dat er sprake is van een trend en wat dan de oorzaken zouden kunnen zijn.

In April werd ook geluisterd naar koren van Rugstreeppadden. Die werden gehoord op verschillende plekken in het duingebied, met name bij het Alloo, bij Ecomare, achter camping de Bremakker en ook in Bollekamer-Pieter Rozevlak.
Elders op Texel, waar voorheen wel paddekoren te horen waren, werden nu geen roepende padden meer gehoord. Zo werd met name op een zwoele April avond, toen er actief roepende padden gehoord werden bij het Alloo, geluisterd bij Oudeschild en bij de NIOZ vijver : op beide plaatsen geen padden geroep.
De rugstreeppad komt nog steeds wijd verspreid voor in het duingebied, van Mokbaai tot bij Cocksdorp, maar is nergens heel talrijk. In het binnenland van Texel en de Oostkant, op plaatsen waar ze vroeger wel talrijk waren, lijken ze nu verdwenen te zijn.

Mark Fonds